Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHolen, Tom Marius Lorier
dc.contributor.authorStensheim, Kristoffer
dc.contributor.authorÅldstedt, Lillian
dc.date.accessioned2015-08-07T07:48:02Z
dc.date.available2015-08-07T07:48:02Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/295395
dc.description.abstractNORSK: I denne oppgaven har vi ønsket å se på hvordan kvalitetsledelse kan bidra til at Yara Porsgrunn er verdens største gjødselsprodusent, selv om de holder til i høykostlandet Norge. At det ble akkurat kvalitetsledelse og Yara Porsgrunn var litt tilfeldig, men utgangspunktet er at vi er interesserte i temaet kvalitetsledelse og hvordan vi klarer å beholde industri også i Norge. Derfor er Yara Porsgrunn et veldig interessant case. Her har de levert kvalitetsprodukter fra samme sted i Porsgrunn siden slutten av tjuetallet. Vi har besøkt Yara Porsgrunn sitt anlegg på Herøya og intervjuet fire sentrale personer, fabrikksjefen, hovedverneombudet og representanter for HMSK-avdelingen, som kan fortelle oss mer om Yara Porsgrunn sitt kvalitetsarbeid. Metoden har vært kvalitativ: Intrinsic case med delvis strukturerte intervjuer. Vi har i oppgaven lagt vekt på ett tungt teorikapittel og har i tillegg brukt Yaras årsrapporter, Yaras helse-, miljø, sikkerhet og kvalitetspolicy og andre dokumenter som grunnlag for analysen vår Vi mener å finne at Yara har en kvalitetskultur som strekker seg langt tilbake og finner at kvalitetsarbeidet bidrar til resultatoppnåelsen. Vi var nok litt for optimistiske til hva ISOstandardene bidro med når vi startet arbeidet med bacheloroppgaven. Vi finner at de i seg selv ikke gir et bidrag til resultatoppnåelsen, men at bildet samtidig er komplisert og at de kan fungere som en markedsåpner, og uten ISO-sertifisering så ville nok Yara mistet mange kunder.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: In this thesis, we wanted to look at how quality management contributes to make Yara Porsgrunn the world's largest fertilizer production site. Even if they are located in a high cost country like Norway. The choice to study quality management at Yara Porsgrunn was arbitrary, but we were interested in both quality management and how industry can survive in Norway. In that respect Yara Porsgrunn is a very interesting case. They have delivered quality products from the same site in Porsgrunn since the late twenties. We visited Yara Porsgrunns plant at Herøya and interviewed four key informants; the plant manager, the main ombudsman and representatives of HSEQ-department. They could tell us more about Yara Porsgrunn and their quality work. The method we have used is qualitative: Intrinsic case with semi-structured interviews. We have placed heavy emphasis on the theory chapter, but also used Yara’s annual reports, Yara's health, safety, environment and quality policy and other documents as the basis for our analysis. We find that Yara have a quality culture that extends far back in time, and that quality work contributes to achievement of results. We were probably a bit too optimistic about the ISOstandards contribution when we started to work on this bachelor thesis. We have found evidence that ISO, in itself, did not infact contribute to the results, but that they at the same time act as a market opener. Without the ISO-certification Yara probably would lose many customers, thus weaken their financial results.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkvalitetsledelsenb_NO
dc.subjectISOnb_NO
dc.subjectYaranb_NO
dc.titleYara Porsgrunn og kvalitetsledelsenb_NO
dc.title.alternativeYara Porsgrunn and quality managementnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.source.pagenumber132nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel