Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHidas, Emma Susanna
dc.contributor.authorSøndrol, Hilde
dc.contributor.authorMoltudal, Vilde
dc.date.accessioned2015-08-05T11:10:50Z
dc.date.available2015-08-05T11:10:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/294800
dc.description.abstractNORSK: Denne oppgaven bygger på et ønske fra Campus Gjøvik Science Network sammen med Gjøvikregionen Næringsråd om å skape en digital plattform for nettverksbygging og innovasjon mellom næringsliv og studenter i Gjøvikregionen. Slik situasjonen er per mai 2015 har studenter lite kjennskap til hvilke muligheter for nettverksbygging som finnes i regionen, i tillegg til at det lokale næringslivet mangler en oversikt over hvilke kompetanseområder som befinner seg i Høgskole-­‐ og Fagskolemiljøene. Prosjektets målsetning er å dekke disse behovene og tilrettelegge for dialog mellom partene ved å skape grunnlaget for en levedyktig nettportal som skal være ferdigstilt i begynnelsen av juni 2015. Prosjektperioden, fra januar til juni 2015, resulterer i en ferdig plattform hvor denne rapporten fungerer som en dokumentasjon av fremgangsmåten basert på både et teoretisk og praktisk grunnlag. Det vil også bli lagt frem en smakebit av det endelige produktet. Sentrale teoriområder i oppgaven er merkevarebygging, nettverksbygging og kommunikasjon.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: This thesis is based on a request from Campus Gjøvik Science Network together with Gjøvikregionen Næringsråd to create a digital platform that will act as an arena for networking and innovation between businesses and students in Gjøvikregionen. As of May 2015 students lack knowledge of the possibilities that exist in this region, as well as local businesses lacking an overview of competance contained in the environment around the University college and Fagskolen. The project aims to meet these needs and facilitate a dialogue between the parties by creating a foundation for a viable web portal that will be completed in the beginning of June 2015. The project period, from January to June 2015, will result in a finished web platform. This report serves as a documentation of the method that is used in the process based on both theoretical and practical grounds, and will also contain a sneak peak of the final product. The central theories in this report are containing branding, networking and communication.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnettportalnb_NO
dc.subjectnettverksbyggingnb_NO
dc.subjectdigital plattformnb_NO
dc.titleNettverksportal i Gjøvikregionennb_NO
dc.title.alternativeDigital networking in Gjøvikregionennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Databases and multimedia systems: 428nb_NO
dc.source.pagenumber174nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel