Show simple item record

dc.contributor.authorFølstad, Lene
dc.date.accessioned2015-08-04T08:25:46Z
dc.date.available2015-08-04T08:25:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/294398
dc.description.abstractSelv om digital mobbing er et forholdsvis nytt fenomen, har interesse fra forskere økt de siste årene. Mobbing på nett har fått en større plass i media, men uenighet om hvordan digital mobbing skal defineres og forstås, er med og kompliserer forskningen på fenomenet. Formålet med denne studien er å få kunnskap om elevenes opplevelser og erfaringer med digital mobbing, og samtidig få et innblikk i hvordan skoler forebygger mobbing på nett og hvilke tiltak elevene selv mener burde vært igangsatt i det forebyggende arbeidet. For å kunne besvare ”Hvordan opplever elever digital mobbing, og hvordan mener de dette kan forebygges i skolen?” ble kvalitative dybdeintervju av ni skoleelever i alderen 15-17 år fra seks ulike skoler gjennomført. Oppgaven har et metodisk induktivt design, hvor teori er basert på informantenes utsagn. For å forstå digital mobbing kreves det innsikt i tradisjonell mobbing, og mobbing kan ses i sammenheng med proaktiv aggresjon. Funnene fra denne studien tyder på at digital mobbing er på vei til å ta over for den tradisjonelle mobbingen. Informantenes fortellinger viser at mobbing på nett er mer utbredt enn man kanskje skulle tro, hvor det i hovedsak er jentene som både mobber og er mest usatt for digital mobbing. Anonymiteten beskrives både som et kjennetegn og et krav i digital mobbing. Dette begrunnes med at krenkelser som sendes på nett med avsenders navn ikke regnes som digital mobbing, men mer som tradisjonell mobbing fordi man bruker sitt digitale ansikt i møtet med offeret. Informantene skildrer videre mobbing på nett som et gruppefenomen, hvor alle kan være et potensielt offer. Samtidig indikerer studien at flere av dagens unge mangler medie- og digital kompetanse. Informantenes fortellinger tyder også på at skolen og lærerne har for lite kunnskap og kompetanse om digital mobbing. Dette er grunnen til at elevene ikke ønsket å si ifra til skolene dersom de ble utsatt for mobbing på nett. Elevene ønsker selv mer fokus rundt digital mobbing, gjerne i form av foredrag som er realistisk og gripende. Både lærere, foreldre og elever har behov for mer kunnskap og kompetanse om fenomenet. Samtidig kan det virke som et godt samarbeid mellom skole og hjem er viktig, både for å avdekke mobbing og for å forebygge digital mobbing. Målet med denne studien er å øke kunnskapen om og forståelsen av fenomenet digital mobbing, slik dagens ungdommer opplever det. Studien bidrar også med forslag til hvordan skoler kan jobbe forebyggende mot digital mobbing.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Det er jo et psykisk spill...". En kvalitativ forskningsstudie om elevers opplevelse av digital mobbing, og deres tanker om hvordan dette kan forebygges i skolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record