Show simple item record

dc.contributor.authorJensø, Siv
dc.date.accessioned2015-08-03T08:54:46Z
dc.date.available2015-08-03T08:54:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/294164
dc.description.abstractDette er en kvalitativ studie med barnehagen som forskningsfelt. Studiens problemstilling lyder som følger: ««Hvordan opplever tre barnehagelærere barnehagens forebyggende arbeid knyttet til de minste barna?» For å belyse studiens tematikk har jeg intervjuet tre barnehagelærere som jobber med de minste barna. Formålet med studien er å løfte frem barnehagelærernes stemme og praksisfortellinger, og få frem deres opplevelser av barnehagen som en forebyggende arena for de minste barna. Hovedfokuset er å få frem hvordan barnehagelærerne jobber primærforebyggende, samt få tak i hvilke barn de har et forebyggende fokus i forhold til og hvordan de jobber med forebyggende tiltak knyttet til barn som bekymrer. Datamaterialet viser at barnehagelærerne er svært opptatt av å bli kjent med hvert enkelt barn i gruppa. De er opptatt av egen rolle som en betydningsfull tilknytningsperson og trygg base for de minste barna. Det å være nær barnet og bygge en tett og god relasjon vektlegges av alle tre. Kartlegging nevnes også som en metode barnehagelærerne bruker for å bli kjent med barnets forutsetninger og behov. Den uformelle observasjonen vektlegges av forskningsdeltakerne, og den danner grunnlag for gode refleksjoner og utvekslinger internt på barnehagen. Et annet funn viser at barnehagelærerne har en spesiell oppmerksomhet knyttet til det stille og forsiktige barnet som viser sosial tilbaketrekking. I forhold til disse barna har barnehagelærerne et forebyggende fokus hvor lek, samspill og utvikling av sosial kompetanse fremheves som sentrale forebyggende tiltak. Det siste funnet som belyses i studien er betydningen av ulike former for samarbeid som en del av barnehagens forebyggende arbeid. Barnehagelærerne forteller om at det interne samarbeidet på avdelingen og barnehagen er verdifullt. Når det gjelder det tverrfaglige samarbeidet viser funnene at barnehagelærerne ser nytteverdien av et samarbeid med PP-tjenesten, men de har få konkrete erfaringer å vise til. Foreldresamarbeidet trekkes frem av alle tre som en viktig del av barnehagens forebyggende arbeid. Datamaterialet analyseres og tolkes i lys av relevant teori, som tidligere forskning og norsk og internasjonal litteratur. Politiske styringsdokumenter og lovverk ligger også til grunn. Studien har til hensikt å få økt fokus og oppmerksomhet på forebyggende arbeid i barnehagen hos både barnehagelærere og andre som arbeider med barn og unge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Forebygging er tett samarbeid, tett foreldresamarbeid, å være tett på ungene på avdeling og god på å observere." En kvalitativ intervjustudie av tre barnehagelæreres refleksjoner over barnehagens forebyggende arbeid knyttet til de minste barnanb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record