Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBolseth, Espen
dc.date.accessioned2015-05-22T08:03:08Z
dc.date.available2015-05-22T08:03:08Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/283901
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har tatt for seg transformasjon og utvikling av eiendom. Lokomotivverkstedet på Marienborg er blitt benyttet som case og har vært gjenstand for vurderinger knyttet til potensial for ny bruk. Siden tidlig på 1900-tallet har lokomotivverkstedet vært industriverksted for reparasjon og vedlikehold av tog og vognsett. I dag er det fortsatt industriområdet på Mairenborg, med sine 35 000 kvadratmeter bebygd areal, ett av NSBs største. Rom eiendomsutvikling AS er prosjektområdets eier og har siden år 2000 arbeidet med flere potensielle realiseringsprosjekter, både spesifikt for lokomotivverkstedet, men også for hele området. Bakgrunnen for gjennomførte og planlagte prosjekter på tomten var NSBs minkende arealbehov for verkstedsdriften. Marienborg er derfor blitt ett svært spennende område for byutvikling i Trondheim. En stor del av oppgavens innhold er rettet mot det formål å fremskaffe relevant og nyttig informasjon som skal bistå i beslutningsprosessen. Dette innebærer blant annet beskrivelse av bygningen og området, samt en markedsundersøkelse på utvalgte segmenter. I tillegg er det også redegjort for sentrale teoretiske perspektiver på et eiendomsutviklingsprosjekt. For å lettere vurdere potensialet for bygningen og området rundt, er det blitt benyttet metodiske verktøy for tidligfasevurderinger i prosjekter. I denne oppgaven er Samsets (2001) modell benyttet, og utgjør tre steg i tidligfasevurderinger: definisjon, utvikling og vurdering av konsept. I konseptdefinisjonen er prosjektets rammer og mål definert, disse har vært veiledende for drøftingen i oppgaven. I konseptutviklingen ble ulike segmenter analysert i flere SWOT-analyser og konseptuelt definert gjennom tegningsdokumentasjon og beskrivelser. Segmentene som er studert i oppgaven er bolig, kontor, handel, kontor og undervisning/forskning. På bakgrunn av prosjektvurderingen ble segmentene vurdert i forhold til lønnsomhet og økonomisk potensial. Resultatene fra denne verdivurderingen viste at segmentene kontor og handel var lønnsomme, mens undervisning/ forskning og hotell viste tap på investeringen i forhold til kostnader. Boligsegmentet ble utelukket i en tidlig utvelgelsesfase, og ble derfor ikke vurdert i verdivurderingen. Ved en totalvurdering, hvor både potensial, usikkerhet og risiko ble vurdert, faslslåes det at kontorkonsept kan være et realistisk og gunstig prosjekt for ROM eiendom.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleTransformasjon og utvikling av eiendom - Lokomotivverstedet på Marienborgnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Architecture and design: 140nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel