Show simple item record

dc.contributor.authorGrostøl, Arne
dc.date.accessioned2015-05-22T07:59:03Z
dc.date.available2015-05-22T07:59:03Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/283899
dc.description.abstractUlike virksomheter vil trolig finne ulike arbeidsprosesser de mener er de riktige og sentrale for deres virksomhet. Undersøkelsens intensjon er å søke å finne frem til generiske prosesser som er mer eller mindre uavhengige av hvilken virksomhet det er som bruker prosessene. Det er foretatt en gjennomgang av relevant litteratur innen FM - faget generelt og for CAFM - system spesielt og typiske arbeidsprosesser fra teoriene er identifisert og definert. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant 105 norske bygningsforvalterorganisasjoner med stort innslag av egenproduksjon av tjenester på taktisk og operativt nivå. Jeg har valgt å benytte en spørreundersøkelse og har med det valgt en induktiv, kvantitativ metode. Undersøkelsen er brukerorientert med intensjon om å finne generiske arbeidsprosesser for byggforvaltere. Undersøkelsen kan regnes som en type anvendt forskning og er beskrivende i sin hovedhensikt. I alt har 63 av 105 respondenter sent inn sine svar og det tilsvarer en svarprosent på 60 %. Det kan være en sammenheng mellom undersøkelsens begrensede omfang og den relativt høye svarprosenten. Når en legger til grunn en to-tredjedelsbetraktning finner vi at et stort flertall av arbeidsprosessene som funnet frem i det teoretiske grunnlaget for undersøkelsen må kunne regnes som generiske prosesser blant de forespurte forvalterne. Det er funnet i oppgaven funnet 11 generiske prosesser for bygg- og eiendomsforvaltning; Tegningsarkiv/Arealforvaltning, Vedlikeholdsplanlegging, Driftsplanlegging, Brannsikkerhetsoppfølging, Feilmeldinger , Arbeidsordre, Energi ENØK, Leietakerhåndtering, Utleie og Kontrakt, Økonomi og HMS Internkontroll. Det er funnet liten oppslutning om Miljøledelse i undersøkelsen. Funnene i undersøkelsen viser at det til dels er stor forskjell på hvilke arbeidsprosesser som benyttes for de små, mellomstore og store byggforvalterne. Undersøkelsen viser forvalterne ikke benytter IT-verktøy for mer enn ca halvparten av arbeidsprosessene. Mange ulike IT-verktøy er i bruk blant forvalterne og verktøyene de bruker kan ikke integreres i ett system. Funnene fra korrelasjonsmatrisen viser at forekomsten av prosessene; ”Tegningsarkiv/ Arealforvaltning”, ”Driftsplanlegging”, ”Feilmeldinger” og ”Nøkkelhåndtering” varierer tydelig forhold til porteføljestørrelse hos respondentene. I alt 78 % svarer at er eller kan være aktuelt å skifte Forvaltingsverktøy.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectFacilities managementnb_NO
dc.subjectArbeidsprosessernb_NO
dc.subjectCAFMnb_NO
dc.subjectIT-verktøynb_NO
dc.titleGeneriske prosesser i CAFM - Undersøkelse av generiske prosesser i bygg- og eiendomsforvaltningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Architecture and design: 140nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record