Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAngelsen, Anja Katrine
dc.contributor.authorSolheimsnes, Helene Isabel Onarheim
dc.date.accessioned2021-12-20T11:33:07Z
dc.date.available2021-12-20T11:33:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2835094
dc.description.abstractThis study investigates the various meanings and the perceived impact of the contentious buzzword fake news in three different demographics: Norwegians in Norway, Americans in the U.S. and Americans abroad. The term fake news is treated very differently by encyclopedias and research literature and seems to change meaning depending on the context in which it is used. Additionally, the English term is also used as an anglicism in several other languages, which makes it easy to assume that it means the same to everyone, regardless of cultural and linguistic differences. This thesis aims to discover what the term fake news means to people in different cultures and how different variables influence people’s perceptions. The data in this study is based on two online surveys distributed to Norwegians and Americans using the snowball-method on Facebook. Analyses of the data show how Norwegians, Americans abroad and U.S. Americans have varying opinions about the meaning of fake news and the term presents itself as a multi-dimensional phenomenon. These perceptions sometimes appear as linear, with Americans abroad placing themselves somewhere in between the two other groups, showing that culture and language background influence the meaning of the term. Other, and sometimes associated, variables like political orientation and media trust also appear to be very influential to people’s perceptions of fake news. Furthermore, the results also suggest that there might be a difference between the anglicism and the corresponding Norwegian term falske nyheter in the Norwegian context, which demonstrates the importance of being aware of how the meaning of words is sensitive to context and culture.en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker de forskjellige betydningene av det kontroversielle og dagsaktuelle begrepet fake news og hvordan begrepets påvirkningskraft i samfunnet blir oppfattet. Prosjektet baserer seg på data fra tre forskjellige demografier: Nordmenn, amerikanere i USA og amerikanere som bor utenfor USA. Begrepet fake news blir behandlet svært ulikt av ordbøker, leksikon og forskningslitteratur, og betydningen av begrepet ser ut til å være svært avhengig av kontekst. The engelske begrepet blir også brukt som en anglisisme i flere andre språk, som gjør det enkelt å anta at begrepet betyr det samme uansett hvem som bruker det, og uavhengig av kulturelle eller lingvistiske forskjeller. Hovedfokuset i denne oppgaven er dermed å utrede hva begrepet fake news betyr i ulike kulturer og hvordan ulike variabler påvirker menneskers oppfatning. Datamaterialet i dette studiet baserer seg på to spørreundersøkelser som ble distribuert til nordmenn og amerikanere ved bruk av ‘snøballmetoden’ på Facebook. Analyser av datamaterialet viser hvordan nordmenn, amerikanere i utlandet og amerikanere i USA har ulike oppfatninger av hva fake news betyr og begrepet fremstilles som et multidimensjonalt fenomen. Disse oppfatningene ser ut til å tidvis fremstå som lineære fordi amerikanere i utlandet ofte plasserer seg mellom de to andre gruppene, noe som viser hvor stor påvirkningskraft kultur og språkbakgrunn har. Andre variabler, som politisk orientering og hvor mye mennesker stoler på medier, ser også ut til å ha stor innflytelse på menneskers oppfatning av begrepet. Videre antyder resultatene at anglisismen og det tilsvarende norske begrepet falske nyheter kanskje ikke betyr det samme i en norsk kontekst.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleThe truth about fake news? - A comparative study of perceptions of the term fake newsen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel