Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFikse, Camilla
dc.contributor.authorBranem, Chris
dc.date.accessioned2021-11-25T18:21:17Z
dc.date.available2021-11-25T18:21:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79282521:91518236
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2831567
dc.description.abstractHjelpere fra ulike fagfelt i Trondheim har en opplevelse av at antall jenter i alderen 13-16 år med utfordringer knyttet til rus og kriminalitet øker. Jentenes uttrykk oppleves i tillegg å være mer alvorlig nå enn tidligere. Temaet for denne studien er hjelperes opplevelse av å møte jenter i denne alderen og hjelpernes opplevelse av hvordan det tverrfaglige samarbeidet oppleves rundt målgruppen. Funnene i denne studien er hentet fra tre kvalitative intervjuer med tre informanter fra miljøterapeutiske fagfelt. Den metodiske tilnærmingen er stegvis-deduktiv induktiv. Studien resulterte i tre sentrale tema “Tilgjengelighet”, ”Kommunikasjon og relasjon” og ”Styrken i å være ulik”. Temaer som viste seg å ha ulike betydninger i møte med målgruppen og i møte med de man samarbeider med opp i mot målgruppen. Studien drøfter hva de tre temaene innebærer, hvordan de utspiller seg ulikt avhengig av om man er i møte med målgruppen eller samarbeidspartnere, og hva som oppleves som suksessfaktorer og fallgruver innenfor de samme temaene.
dc.description.abstractHelpers from different fields in Trondheim share experiences which may indicate that drug and crime related problems among girls between the ages of 13 and 16 are on a rise. The main theme for this research is how helpers experience meeting girls between the age of 13 and 16 years of age in Trondheim and how they experience interdisciplinary collaboration when trying to help them. I have conducted three separate qualitative interviews with three participants from the environmental therapeutic field. The research led to three main themes which were called “Availability”, “Communication and relationship” and “The strength of being different”. These themes turned out to have different meanings when meeting the girls and when meeting collaborating helpers from other fields. The research discusses what these themes actually involve and how they have different meanings depending on the participants' experiences with the girls and with other helpers. It also discusses what the participants perceived as success factors and pitfalls within these themes.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRelasjonsbiten er superviktig - En kvalitativ studie av hvordan hjelpere opplever å møte jenter i alderen 13 -16 år
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel