Show simple item record

dc.contributor.advisorRiis, Øivind
dc.contributor.advisorRasheed, Adil
dc.contributor.authorPedersen, Olav Landmark
dc.date.accessioned2021-11-10T18:20:07Z
dc.date.available2021-11-10T18:20:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:76427839:20962684
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2828952
dc.descriptionFull text available on 2023-05-31
dc.description.abstractDigitale tvillinger har økt i popularitet innen mange bruksområder. Gevinsten av å bruke digital tvillinger i helsevesenet er høye, ettersom det vil kunne assistere helsearbeidere i utførelse av behandling og pleie. Det norske helsevesenet, regjeringen og helseindustrien jobber sammen for å digitalisere og konsolidere pasientjournalene til sine innbyggere gjennom e-helse. Formålet med denne masteroppgaven var å forsøke å lage digital tvillinger av pasienter, implementere og overvåke disse igjennom "Pakkeforløpet for prostatakreft" i det norske helsevesenet. Før dette kunne gjennomføres ble det foretatt gjennomgang av teknologier for etablering av digitale tvillinger, og programvare konsepter og teknologier for digitale tvillinger og skybaserte tjenester. Deretter, ble et litteratursøk av status og utvikling av elektronisk pasient data i det norske helsevesenet utført. Til slutt ble et eksempel av digitale tvillinger lagd og visualisert gjennom en nettside i samarbeid med Sykehuset i Østfold og selskapet Prediktor AS. Dette prosjektet demonstrerer bare noen av de mange mulighetene av å bruke digitale tvillinger i helsevesenet. Forhåpentligvis, kan dette arbeidet oppfordre fremtidig arbeid innen feltet.
dc.description.abstractDigital Twins have become increasingly popular in many application areas. The anticipated utility of Digital Twins in healthcare, by assisting healthcare providers and patients, is rather high. The Norwegian Health and Care Service, together with regulators and the healthcare industry, is making a concerted effort to digitalize and consolidate healthcare records of its citizens through e-health. The primary object of this project was to create a proof-of-concept Digital Twin implementation for monitoring patients through the Clinical Pathway for Prostate Cancer in the Norwegian Health and Care Service using scalable cloud technology. In order to accomplish this, the enabling technologies for Digital Twins and the software concepts and technologies for both Digital Twins and cloud development were surveyed. Following this, the current state of electronic health information and development in Norway were investigated. Finally, a proof-of-concept was created and visualized through a website, in partnership with Østfold Health Trust and Prediktor AS. This proof-of-concept barely scratched the ability for uses of Digital Twins in healthcare, but is hoped to inspire future work.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleA proof-of-concept Digital Twin implementation for monitoring patients through the Clinical Pathway for Prostate Cancer in the Norwegian Health and Care Service
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record