Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMathisen, Geir
dc.contributor.advisorAas, Bjørn
dc.contributor.authorSkogvoll, Rune
dc.date.accessioned2021-11-09T18:21:11Z
dc.date.available2021-11-09T18:21:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:76427839:45109855
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2828769
dc.descriptionFull text available on 2024-06-28
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en videreføring av arbeidet som er gjort i en prosjektoppgave ved Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU. Denne prosjektoppgaven resulterte i en fotballsimulator som var i stand til å spore fotballens bane når den ble skutt mot en solid vegg og identifisere riktig treffpunkt 28% av tiden. Som en fortsettelse undersøkte denne masteroppgaven forskjellige teknologier som muliggjorde visualisering av et fotballmål, blink og treffpunkt. Det ble lagt vekt på å gjøre simulatoren brukervennlig og å legge til rette for effektiv samhandling mellom mann og maskin. På grunn av enkel kontrollerbarhet og trygg betjening ble en Digital Light Processing projektor valgt til å visualisere fotballsimulatoren. Bildeanalysealgoritmene ble skrevet i C++ og var basert på funksjonalitet levert av OpenCV. Disse algoritmene ble forbedret i denne masteroppgaven, og to nye funksjoner ble lagt til som en del av samme modul. Visualiseringsfunksjonen styrte alt på den visuelle siden, mens brukergrensesnittfunksjonen løste utfordringer angående brukerinformasjon og fremdriftssporing. Et chassis laget av tre ble bygget for å ramme inn simulatoren for å sikre stabilitet og repeterbarhet. I tillegg til flere initielle tester ble det gjennomført to grundige brukertester i Flatåshallen. De to brukertestene besto av henholdsvis 65 og 48 skudd, tatt av unge voksne fotballspillere på Flatåsen IL. Resultatene presenterte en simulator som hadde forbedret den siste iterasjonen. Fotballsimulatoren sporet fotballen nøyaktig i 90.6\% av bildene der den var til stede. Simulatoren fant også er nøyaktig treffpunkt (innenfor en fotballdiameter, ~20cm) på veggen i 69% av skuddene som ble tatt. Simulatoren presenterte et enkelt, men intuitivt brukergrensesnitt, visualisert på veggen foran brukeren. En demonstrasjon av fotballsimulatoren kan sees på http://tinyurl.com/footballsimulator.
dc.description.abstractThis master's thesis is a continuation of the work done in a specialization project at the Department of Engineering Cybernetics, NTNU. This specialization project resulted in a football simulator capable of tracking a football's trajectory when shot towards a solid wall and identifying the correct impact 28% of the time. As a continuation, this master's thesis studied different technologies that enabled visualization of a football goal, target, and impact. Emphasis was put on making the simulator user friendly and facilitate efficient man-machine interaction. Due to its effortless controllability and safe operability, a Digital Light Processing projector was chosen to be used as the visualization hardware for the football simulator. The frame analysis algorithms were written in C++ and were based on functionality provided by the open-source computer vision library OpenCV. These algorithms were improved in this thesis, and two new features were added as part of the same module. The visualization feature controlled everything on the visual side, while the user interface feature solved any challenges regarding user input and progress tracking. A chassis made of wood was built to house the simulator to ensure stability and repeatability. Along with several preliminary tests, two thorough user tests were conducted at Flatåshallen. The two user tests consisted of 65 and 48 shots, respectively, taken by young adult football players at Flatåsen IL. The results presented a simulator that had improved on its last iteration. The football simulator accurately tracked the football in 90.6\% of the frames where it was present. The simulator also found an accurate impact location (within one football diameter, ~20cm) on the wall in 69% of the shots taken. The simulator provided a rudimentary but intuitive user interface, visualized on the wall in front of the user. A demonstration of the football simulator can be seen at http://tinyurl.com/footballsimulator.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDevelopment and Implementation of a Portable Football Simulator
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel