Show simple item record

dc.contributor.advisorGjelsvik, Anne
dc.contributor.advisorHoel, Aurora
dc.contributor.authorLarsen, Endre Eidsaa
dc.date.accessioned2021-11-09T12:10:30Z
dc.date.available2021-11-09T12:10:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-326-5941-8
dc.identifier.issn2703-8084
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2828678
dc.description.abstractFigures of Cinema: A Figural Approach to Film and Film Analysis Can films create new ways of seeing? The prevailing discourse on film often centres on storytelling. What if we take as our point of departure that films create new appearances and invite new forms of attention? These are some of the main questions posed in this monograph, exploring what is called figural film analysis and the concept of figure. A ‘figure’ is here to be understood as an expressive appearance created by a film’s stylization of the world, making us perceive in unusual ways. The main goal of this dissertation is to discuss how figural film analysis and the concept of the figure can enrich our discourse on cinema as an art of attention. Specifically, this monograph is guided by three research questions: First, what is a film-specific figure? Second, how can we analyze film-specific figures? And third, what are the implications of figural film analysis when it comes to understanding representation, form, and style in film? This dissertation engages in dialogue with a number of scholars who have discussed the notion of figure as an aesthetic and film theoretical concept. The phenomenological philosopher Maurice Merleau-Ponty and the two film scholars Nicole Brenez and Jacques Aumont are particularly important for this discussion. Written from a phenomenological perspective, the monograph is concerned with our experience of films. Therefore, the research questions are further explored through a series of film analyses. A recurrent point of focus in these analyses is how films’ montage of images reorganize our world of perception in ways that makes us wonder. The monograph concludes that figural film analysis lets us regard cinema’s representations as fundamentally poetic, film form as a ceasless reshaping of the world, and film style as an experimentation with our perception.en_US
dc.description.abstractSammendrag Kan filmer skape nye måter å se på? Vår samtale om film dreier seg ofte om historiefortelling, men hva om vi tar utgangspunkt i at film frembringer nye fremtredelser og inviterer oss til nye former for oppmerksomhet? Dette er noen av hovedspørsmålene som stilles i denne monografien, som utforsker det som kalles figural filmanalyse og begrepet om filmens figurer. En ‘figur’ forstås her som en uttrykksfull fremtredelse, formet frem av film, som får oss til å se noe på en uvanlig måte. Hovedmålet med avhandlingen er å drøfte hvordan figural filmanalyse og figurbegrepet kan berike vår samtale om film som en formativ oppmerksomhetskunst. Monografien styres av tre problemstillinger: Hva er en filmspesifikk figur? Hvordan kan vi analysere filmspesifikke figurer? Hvilke implikasjoner har en figural filmanalyse for hvordan vi forstår fremstilling, form og stil i film? Avhandlingen går i dialog med en rekke tenkere som har drøftet figuren som estetisk og filmvitenskapelig begrep. Særlig viktige blir den fenomenologiske filosofen Maurice Merleau-Ponty, og de to filmviterne Nicole Brenez og Jacques Aumont. Monografien er skrevet ut ifra et fenomenologisk perspektiv, og er opptatt av vår opplevelse av filmer. Derfor undersøkes filmens figurer ved å foreta en rekke filmanalyser. I disse analysene legges det vekt på hvordan filmers bildemontasjer omorganiserer det synlige på måter som får oss til å undre. Avhandlingen konkluderer med at figural filmanalyse lar oss se filmens fremstillinger som grunnleggende poetiske, filmform som en stadig omforming av verden, og filmstil som en eksperimentering med vår persepsjon.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlingar ved NTNU;2021:371
dc.titleFilmens figurer: En figural tilnærming til film og filmanalyseen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Movie and drama: 170en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record