Show simple item record

dc.contributor.advisorDons, Carl Fredrik
dc.contributor.authorMoen, Per Anders
dc.date.accessioned2021-10-21T18:20:32Z
dc.date.available2021-10-21T18:20:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:86094645:36262323
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824726
dc.description.abstractKoronapandemien som rammet verden i 2020 hadde store konsekvenser for alle deler av samfunnet og alle mennesker. For skolen sin del så tvang pandemien frem en ny hverdag, og eksisterende planer og rutiner ble nærmest ubrukelige over natten da skolene stengte. Og med fysisk stengte skoler oppstod den digitale koronaskolen. Tema for studien er skoleledelse i koronapandemien. Mer presist så undersøker denne studien hvordan rektorene ledet den digitale koronaskolen. Skolene var stengte fra 13.03.21 til og med 11.05.21, og det er denne perioden studien omhandler. Hvordan ble beslutninger og avgjørelser tatt, hvordan forsikret de seg om undervisningskvaliteten, ledelse av lærernes læring og ivaretakelse av ansatte i en pågående krise. Studiens teoretiske rammeverk er todelt, en del er viet til nyere norske rapporter som omhandler skole og korona, og nyere forskning som omhandler skole, korona og ledelse. Den andre delen av det teoretiske rammeverket tar for seg «tradisjonelle» ledelsesperspektiver. Dette er en kvalitativ studie, og det er intervjuet fire rektorer i Trondheim kommune. Det er blitt gjort lydopptak av intervjuene, de er blitt transkriberte og deretter analysert. Meningsinnholdet er blitt kategorisert innenfor fire forskningsspørsmål og empirien blir presentert og drøftet. Hovedfunnet i denne studien er at rektorene ledet skolene sine forskjellig under nedstengingen sammenlignet med hvordan de leder skolene sine til vanlig. Det er tre fremtredende trekk som kommer frem under nedstengingen. For det første ser man rektorer som er svært tydelige og bestemmende, en individuell leder som angir retning og peker ut kurs for sine ansatte. Det andre trekket er rektorer som viser lærerne tillit og gir mye autonomi, legger til rette for å gi dem verktøyene og handlingsrommet de trenger for å gjøre jobben sin. Det tredje fremtredende trekket er rektorer som i stor grad møter ansattes emosjoner og gir emosjonell støtte. Med andre ord så er det individualiserte perspektivet sterkt til stede, samtidig er det distribuerte perspektivet også sterkt til stede, samt det emosjonelle perspektivet. Ledelsen av den digitale koronaskolen var en spesiell kontekst, stengte tomme skoler uten elever og lærere, som presset frem endringer i disse rektorenes måte å lede sine skoler på. De tok utfordringen og fikk ledet skolene sine gjennom denne prøvelsen. 
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLedelse av den digitale koronaskolen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record