Show simple item record

dc.contributor.advisorFrøyen, Yngve Karl
dc.contributor.authorTran, Phong Vuoc
dc.date.accessioned2021-10-21T18:10:20Z
dc.date.available2021-10-21T18:10:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:85482393:5848083
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824639
dc.description.abstractDen Norske Transport Planen 2022-2033, har et langsiktig mål mot en økning av sykkelandelen med 20% i byene, og 8% på landsbasis. For å oppnå disse målene, kreves det et kompleks samarbeid med alle selskaper, kommuner osv., for å skape en kultur fokusert på fasilitering og en politisk utvikling rettet mot sykling. For å motivere mennesker som bor i sentrumsnære områder til å bruke sykkelen som transportmiddel, krever det at alle typer sykkelfasiliteter skal bli vurdert. Et av fasilitetene er god sykkelsykkelparkering, som vil være undersøkt i denne oppgaven for å forstå dens kapasitet til å øke sykkelandelen i sentrumsnære områder. Studiet kombinerte nasjonal forskning med internasjonal forskning ved hjelp av «state-of-the-art» for å skape en dypere forståelse av temaet, noe som ble videre brukt i forberedelsen til et kvantativt studie i form av en digital spørreundersøkelse. Utformingen av undersøkelsen var bygd opp logisk sett for å samle inn informasjon om høy-kvalitets sykkelparkering og dets potensiale til å øke sykkelandelen i sentrumsnære områder. Basert på resultatene fra undersøkelsen, så ser det ut til at deltakerne mener sykkelparkeringer vil være mer sikre, og at deltakerne vil kunne føle seg mer tilfreds med å forlate sykkelen uten å være bekymret for at den skal bli stjålet. Sykkelparkering er et allerede veldig kjent problem i de fleste storbyer, så det var antatt å ha lignende forhold i Trondheim. De fleste deltakerne uttrykte at høy-kvalitets sykkelparkering fasiliteter ville utgjøre god tilrettelegging for syklister, og øke sikkerheten for den nåværende sykkel parkeringssituasjonen i Trondheim. I dag er kapasiteten for høy-kvalitets sykkelparkering lav, men med høy etterspørsel. Syklister er bekymret for sykkeltryggheten, og ikke-syklister er nølende med anskaffelse av sykkel som primær transport i sentrumsnære områder grunnet frykt for sykkeltyveri. Videre viste det seg at sykkeltyveri ikke er den eneste faktoren til hvorfor en nølende sykkelandel finnes. Andre faktorer som fasilitetenes egenskaper er minst like viktige for økt sykkelandel. Deriblant, tak eller vegger rundt parkeringen for å beskytte sykkelen mot ulike værforhold, som for eksempel – regn og snøvær. Det spiller en viktig rolle for vintersyklister eller syklister til jobb/studier, siden det krever parkering over lengre tid. Selv om sykkelinfrastruktur er viktig, sett fra resultater og tilgjengelige forskningspapirer, så er viktigheten av høy-kvalitetssykkelparkering minst like viktig for å øke sykkelandelen i sentrumsnære områder.
dc.description.abstractThe Norwegian National Transport Plan 2022-2033 has a long-term goal for bicycle share to reach 20% in central city areas, and 8% nationwide. Reaching these goals requires complex cooperation between all businesses, municipalities etc., to create a culture focused on facilitation and policy development for cycling. To motivate people living in central city areas to cycle as a transportation mode, all types of facilitation for cycling must be considered. One of the facilitations are good bicycle parking and will be investigated in this thesis to understand its capability to increase bicycle share in central city areas. The study combined national research with international research papers with «state-of-the-art» to find deeper understanding of the topic, which were used in preparation for a quantitative study in the form of an online survey. The design of the survey was logically built up to collect information about high-quality bicycle parking and its potential to increase bicycle share in central city areas. Based on results from the survey, respondents seem to believe that bicycles will get a more secure parking, and the respondents would feel more comfortable leaving the bicycle without fearing it would get stolen. As bicycle theft is a widely known to be a problem in most major cities, it was likely to be in Trondheim as well. Most respondents resonated that high-quality bicycle parking facilities is a good implementation for increasing the secureness of current bicycle parking situation in Trondheim. Today, the capacity for high-quality bicycle parking is low and has a high demand. As cyclists are worried about their bicycle’s safety, and non-cyclists are reluctant to purchase a bicycle to use as primary transportation mode in city central areas due to low bicycle safety. Furthermore, the study shows that bicycle theft is not the only factor for a reluctant bicycle share. Other factors such as facilitation attributes are just as important, for instance by having a roof or wall for sheltering against weather conditions. Those attributes are important for winter cycling and work/study travels because it requires parking over longer time. Although bicycle road infrastructure is important, seeing from results and literature reviews, the importance of high-quality bicycle parking is just as important for increasing bicycle shares in central city areas.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleWill implementation of high-quality bicycle parking facilities make cycling more attractive in city central areas
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record