Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTorberg, Thea Marie Roterud
dc.date.accessioned2015-04-13T12:22:20Z
dc.date.available2015-04-13T12:22:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/281533
dc.description.abstractFormålet med denne masteravhandlingen har vært å få økt innsikt i hvordan familieterapeuter reflekterer over egen praksis knyttet til det å stå i utfordrende situasjoner. I den sammenheng har begrepene tilstedeværelse og selvrefleksivitet blitt utforsket. Det empiriske materialet ble til gjennom en fenomenologisk forskningstilnærming, hvor det halvstrukturerte dybdeintervjuet ble benyttet for å få innsikt i fenomenene. Gjennom analyseprosessen kom jeg frem til at materialet best kunne beskrives ut i fra temaene ”relasjon ” ”bevegelse/balanse ” og ”selvrefleksivitet ”. Avhandlingen er bygget på problemstillingen: Hvordan opplever familieterapeuter betydningen av tilstedeværelse og selvrefleksivitet knyttet til utfordrende situasjoner? Problemstillingen besvares på bakgrunn av rådgivningsvitenskaplig teori og blir drøftet opp i mot de kategorier som har fremkommet i analysen. Studien løfter frem terapeutenes stemmer som hevder det er sentralt å være i bevegelse og balanse for å kunne oppnå en god relasjon. Der man må utfordre, men samtidig være støttende for at endring kan skje. Familieterapeutene ser på viktigheten av å kunne se mennesket i en større sammenheng, hvor følelser, kropp og sinn er sentrale faktorer. Terapeutene legger hver på sin måte vekt på at når utfordringer oppstår i hjelperrelasjonen er det krevende å være tilstede og selvrefleksiv. Deres ønske er å kunne få reflektere mer over egen praksis der debrifing er et sentralt aspekt. Gjennom mer refleksjon og dialogbaserte samtaler terapeutene i mellom vil de stå bedre rustet for å kunne møte utfordringer i deres veiledningsarbeid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNU
dc.titleKunsten å bevege seg - En kvalitativ studie av familieterapeuters opplevelse knyttet til det å stå i utfordrende situasjonernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel