Show simple item record

dc.contributor.authorDørum, Adine
dc.date.accessioned2015-04-13T12:16:39Z
dc.date.available2015-04-13T12:16:39Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/281530
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å bidra til bevisstgjøring rundt forskjellige måter mennesker forstår seg selv på, og hvordan rådgivere kan ta hensyn til dette i en rådgivningssituasjon. Temaet for masteroppgaven er selvforståelse. Oppgaven har til hensikt å belyse problemstillingen: Hvordan opplever mennesker at relasjoner med andre påvirker deres selvforståelse? Q- metoden ble valgt som metodisk tilnærming for å gi svar på oppgavens problemstilling. 36 utsagn relatert til temaet ble sortert av 22 deltakere i alderen 22- 70 år. Sorteringene utgjorde grunnlaget for faktortolkning. Utsagnene ble systematisert av Fishers balanserte blokkdesign. Teorien som inngår i designen handler om relasjoner til andre, kontrollplassering og emosjoner. På bakgrunn av faktoranalyse som ble gjort i programmet PQMethod, ble en fire-faktorløsning valgt. Disse faktorene representerer fire ulike syn på temaet selvforståelse. Faktorene fikk navn som jeg mener oppsummerer deres subjektivitet: Faktor 1: Ser seg selv gjennom andre. Faktor 2: Fornuft foran følelser. Faktor 3: Sitt eget kompass. Faktor 4: Som brikke i en helhet. I diskusjonskapittelet diskuterer jeg forskjeller og likheter mellom faktorene med utgangspunkt i de tre temaene: nære relasjoner, følelsenes verdi og det å være seg selv.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNU
dc.subjectselvforståelsenb_NO
dc.subjectrelasjonernb_NO
dc.subjectfølelsernb_NO
dc.titleJeg, meg og alle de andre - En Q-metodologisk studie om mennerskers opplevelse av hvordan relasjoner med andre påvirker deres selvforståelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record