Show simple item record

dc.contributor.authorKvam, Anette
dc.date.accessioned2015-03-26T13:53:05Z
dc.date.available2015-03-26T13:53:05Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/280272
dc.description.abstractDet er godt dokumentert at barn av psykisk syke har en økt risiko for selv å blir psykisk syk. Videre har denne gruppen barn en økt risiko for utvikling av emosjonelle vansker, atferdsforstyrrelser og kognitive utviklingsforstyrrelser, noe som kan komme av foreldrenes ufrivillige svikt i foreldrefungeringen. For å forebygge slike vansker hos barna, er det viktig at fagpersoner har kunnskap om risikofaktorer, og har evne til å oppdage risikobarn og barn av psykisk syke foreldre. Deretter sette inn ulike forebyggende tiltak, der man fokuserer på tidlig intervensjon, igjennom å styrke barnas beskyttelsesfaktorer, som kan bidra til å redusere barnas totale belastning. Mål med Studien: Studien har som mål å få innsikt i hvordan hjelpeapparatet jobber for å forebygge psykiske lidelser for barn av psykisk syke foreldre, samt se på hvordan barna blir oppdaget og rekruttert til programmene. Metode: Jeg har i denne masteravhandlingen foretatt en kasusstudie, av to programmer som jobber med å forebygge psykiske lidelser for barn, som vokser opp i en familie der en eller begge foreldrene er psykisk syk. For å innhente nødvendig informasjon, benyttet jeg meg av semistrukturert intervju, med en informant fra hvert program. Deretter har jeg foretatt transkribering av intervjuene, samt analysert og drøftet datamaterialet. Resultater: For å forebygge psykiske lidelser, har man sett at det er viktig med fagpersonell som har kunnskap om psykisk sykdom og kjennskap til ulike risikofaktorer for barna. Dette for å slik at de oppdager barn av psykisk syke foreldre så tidlig som mulig, og henviser barna videre eller tilbyr de et forebyggende tilbud. BAPP – programmet og SMIL – programmet gir barna informasjon om foreldrenes sykdom, viten om at de ikke er alene om å leve med foreldre som er psykisk syk, og innlæring av ulike mestringsstrategier. Dette kan bidra til å forebyggende for psykiske lidelser, da barn får kunnskap og forståelse for foreldrene og deres livssituasjon, samt at de blir bevist på at det ikke er deres feil at foreldrene er syke.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleBarn av psykisk syke foreldre - Kasusstudie om forebygging av psykiske lidelser til barn av psykisk syke foreldrenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record