Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMoen, Gro Anita Aarreberg
dc.date.accessioned2015-03-26T10:21:48Z
dc.date.available2015-03-26T10:21:48Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/280258
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å se på hvordan eldre mennesker som blir rammet av presbyacusis, et aldersrelatert hørselstap opplever kommunikasjonshverdagen. Presbyacusis kan påvirke evnen til å være deltakende i kommunikasjon og samspill med andre mennesker og kan dermed være en potensiell stressfaktor. Oppgaven retter videre fokus mot hvordan dette stresset kan bli håndtert av mennesker med nedsatt hørsel. Problemstillingen ble som følger: ”Hvordan opplever eldre med presbyacusis sin kommunikasjonshverdag? Hvilke mestringsstrategier tar de i bruk og hva oppleves som avgjørende for å opprettholde godt kommunikativt samspill med andre?” For å besvare denne problemstillingen har jeg benyttet meg av en kvalitativ forskningstilnærming. Grunnlaget for oppgaven er et intervjustudium av seks informanter. Gjennom semistrukturerte intervjuer fikk jeg mulighet til å gå i dybden. Jeg fikk tilgang til informantenes egne opplevelser og deres forståelse for fenomenet som jeg utforsket. Resultatene av dette forskningsprosjektet bekrefter at kommunikasjon og samspill med andre mennesker er utfordrende for de som har fått et ervervet hørselstap. Videre bekrefter studiet at denne gruppen mennesker benytter seg av ulike mestringsstrategier, for å håndtere de kravene som hørselstapet kan medføre for kommunikasjon og samspill med andre mennesker.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHørselstap og kommunikasjon - En kvalitativ studie av seks eldre med presbyacusisnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel