Show simple item record

dc.contributor.authorStrandlie, Gunhild
dc.date.accessioned2015-03-26T10:01:52Z
dc.date.available2015-03-26T10:01:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/280248
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har målet vært å få bedre kjennskap til begrepet omsorg gjennom teoretisk fordypning og gjennom ansatte i barnehagens oppfatninger av begrepet omsorg og hvordan de opplever at omsorg viser seg og vektlegges i barnehagen. Min påstand før jeg gikk inn i denne undersøkelsen var at ansatte i barnehagen har forskjellige erfaringer knyttet til omsorg og at omsorg er et begrep det er vanskelig å definere. Jeg lurte på om omsorg blir snakket om i barnehagen. Reflekteres det i hverdagen over hva de ansatte legger i omsorgsbegrepet og hvordan omsorg utøves? Snakker man sammen om situasjoner der det er vanskelig å vite hva som er god omsorg eller hvor man synes det er vanskelig å opptre så omsorgsfullt som man kanskje burde? Ut fra dette kom jeg frem til problemstillingen: Hva legges i omsorgsbegrepet i barnehagen, og hvordan kommer omsorg til utrykk? Som teoretisk fordypning brukte jeg K.E. Løgstrup, Nel Noddings og Kristin R. Tholin. Jeg har også brukt Kari Martinsen, Kristin R. Tholin, Maria Øksnes og Kjetil Steinsholts presentasjoner og refleksjoner om Løgstrup og Noddings i tillegg til originallitteraturen, for å sette teorien inn i en større sammenheng og få en mer praktisk forståelse av teorien. For å finne svar på problemstillingen valgte jeg å intervjue tre ansatte i en barnehage, for å få tak i deres tanker omkring hva som legges i omsorgsbegrepet og hvordan de så at omsorg kom til utrykk. Det jeg så var at disse tre hadde ulikt syn på omsorg, men det som var likt, var at de i stor grad brukte seg selv som referanseramme i forhold til omsorg, og så på omsorg som noe som de naturlig hadde i seg, eller hadde med seg gjennom opplevelser de selv hadde knyttet til omsorg. Det kom også frem at det de la i omsorgsbegrepet hang tett sammen med den voksnes væremåte ovenfor barn. Det var å ha tid til barnet og å ta vare på barnet. Det var å være tydelig og tålmodig ovenfor barnet og å se hvert enkelt barn, samt å møte barnet følelsesmessig. Hvordan omsorg kom til utrykk handlet om hvordan de ansattes væremåte var ovenfor barna, i forhold til disse faktorene. I tillegg kom omsorg til utrykk gjennom de voksnes væremåte ovenfor foreldrene og ovenfor andre ansatte. Omsorg kom også til utrykk gjennom organisering av dagen, for eksempel at de hadde barna i mindre grupper og gjennom mulighet til refleksjon både alene og sammen med de andre ansatte. I forhold til omsorg som begrep ble det arbeidet mye med omsorg og de snakket om situasjoner som oppsto med barna, men begrepet omsorg ble ikke mye brukt i den forbindelse. Sett i forhold til teorien, vil en ved å lære om, sette ord på og reflektere over omsorg, kunne se at omsorg handler om mer enn det vi naturlig har med oss fra barndommen eller et ønske om å ville noe for andre. Omsorg krever bevissthet omkring hva man holder på med. Det er denne bevisstheten eller det å snakke om omsorg som omsorg, det kan synes som en kan arbeide med for å løfte frem det som handler om menneskelig samhandling i barnehagen, gjerne gjennom utviklingsarbeid. Omsorg går da fra å være taus kunnskap til mer uttalt kunnskap, som igjen kan gi større faglig stolthet over omsorgsarbeid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleOmsorg i barnehagennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record