Show simple item record

dc.contributor.authorRosvold, Arvid Andrè
dc.date.accessioned2015-03-19T10:25:36Z
dc.date.available2015-03-19T10:25:36Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/279709
dc.description.abstractByggenæringen bruker omtrent 40 prosent av det stasjonære energiforbruket i Norge. FNs klimapanel fremhever energieffektivisering i bygg som et av de viktigste og mest kostnadseffektive tiltakene globalt for å redusere klimagassutslipp. På bakgrunn av dette melder Stortingsmeldingen for bygningspolitikk at det vil bli innført krav om passivhusnivå for alle nye boliger i 2015. Studier både innenlands og utenlands viser at det koster mellom 5 – 10 prosent mer å bygge et passivhus enn en konvensjonell bolig. Sistnevnte vil si etter dagens standard. Nyhetene om økte boligpriser og økte byggekostnader florerer også i nyhetsbildet. Finanstilsynet signaliserer frykt for en økende gjeldsbelastning hos private husholdninger og i form av dette har det blitt innført strenge retningslinjer for utlånspraksisen til norske banker. Dette fører til at det kan være en utfordring, i pressområdene, bare det å komme seg inn på boligmarkedet. Det kan også gjøre det vanskelig for personer som eier en bolig å gå opp i boligstandard. I den anledningen reiser det seg et spørsmål om det er en prioritert betalingsvillighet for merkostnaden(alternativkostnad) ved å bygge passivhus i et overopphetet boligmarked ? Dersom man kjøper et passivhus viser man betalingsvillighet i form av at man faktisk kjøper passivhuset. Til tross for dette viser litteraturstudiet at det er motstridende oppfatninger om det er betalingsvillighet for passivhuskvaliteter. For øvrig viser litteraturen både til at behov ikke alltid blir prioritert og at det ved en økning i pris på et gode vil det som oftest redusere etterspørselen. Følgelig reiser det seg flere spørsmål: Er det forskjellig betalingsvillighet for passivhus mellom dem som kjøper passivhus og dem som kjøper en konvensjonell bolig, og hvorfor vil man eventuelt betale mer ? For å frem et nyansert bilde på nevnte spørsmål, samt for å komme frem til innspill på hvordan OBOS kan tilby passivhus i tråd med markedets betalingsvillighet, prioriteringer og forventinger, er det blitt benyttet casestudie av to passivhusprosjekt, hvorav!ett av prosjektene ble først markedsført og solgt etter TEK 10 krav. Det ble sendt ut spørreundersøkelse til kjøperne i disse prosjektene. I tillegg ble to prosjektledere for de respektive prosjekt og en prosjektselger intervjuet. Særlig peker Husbankfinansiering og støtte fra Enova seg ut som viktige virkemidler for å tilby boliger i tråd med markedets betalingsvilje. Til tross for at et forskriftskrav som krever passivhusstandard trer i kraft, er det mulig å ha et stort etterslep hvor det kan bygges parallelt med dagens krav, fordi en rammetillatelse har varighet på tre år. Undersøkelsen gir en indikasjon på at alternativkostnaden ved å bygge passivhus nødvendigvis ikke vil bli prioritert. Resultatene antyder også at merkostnaden ved å bygge passivhus bør holdes under 91.000,- kr for å være mest mulig konkurransedyktig med likestilte boliger som bygges etter dagens forskriftskrav. På bakgrunn av et lite utvalg kan dette beløpet på ingen måte generaliseres. Varigheten av beløpet er også veldig begrenset. Videre gir resultatene indikasjoner på at det ikke er en differensiert betalingsvillighet mellom dem som kjøper passivhus og dem som kjøper etter dagens krav. Resultatene hentyder til at kjøperne har høye forventninger til lavere strømutgifter i form av at de kjøper passivhus. Lavere strømutgifter er også fremtredende for hvorfor de vil betale mer for et passivhus. Det kan i den forbindelse være viktig å gjøre kjøperne oppmerksom på at grad av lavere strømutgift vil være betinget av deres bruk. Opsjon på å bygge passivhus peker seg ut som en strategi for ytterligere utredning for å gi prosjektet fleksibilitet tilpasset kjøpernes betalingsvilje og etterspørsel.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleMarkedsgrunnlaget til passivhusnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record