Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkålnes, Ingemund
dc.contributor.authorHammerhaug, Alexander
dc.date.accessioned2015-03-19T09:53:29Z
dc.date.available2015-03-19T09:53:29Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/279703
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å avdekke faktorer som bidrar til vellykkede reguleringsprosesser. Basert på bakgrunnskunnskap om temaet er det utarbeidet en problemstilling og fem hypoteser som peker på faktorer som antas å påvirke reguleringsprosessers suksess. Hovedproblemstillingen har vært å se på hvorfor noen reguleringsprosesser er mer vellykkede enn andre. Hypotesene bygger på antakelsen om at mål og rammer, interessenthåndtering, ressurstilgang, tidsbruk og aktørsammensetning er avgjørende for å oppnå en vellykket planprosess. Studien tar for seg relevant teori innen planfaget, eiendomsutvikling og prosjektarbeid. Teorien støtter i stor grad opp under at hypotesene er viktige for oppnåelsen av gode prosesser. Videre presenteres seks forskjellige caser, som omfatter tre vellykkede og tre mindre vellykkede reguleringsprosesser. Disse diskuteres deretter opp i mot teorigrunnlaget i oppgaven. Ut i fra dette forsøker studien å svare på problemstillingen gjennom å svekke eller styrke hypotesene. Studien styrker hypotesene rundt hvorvidt mål og rammer, interessenthåndtering, tid og ressurstilgang har vært viktige faktorer for å oppnå vellykkede reguleringsprosesser i casene. Ut i fra studien er det derimot vanskelig å si noe konkret om viktigheten av aktørsammensetningen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHvordan gjennomføre vellykkede reguleringsprosesser?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel