Show simple item record

dc.contributor.advisorKobro-Flatmoen, Asgeir
dc.contributor.authorHormann, Thea Meier
dc.date.accessioned2021-10-07T17:25:09Z
dc.date.available2021-10-07T17:25:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:74872092:46751025
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2788547
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractAmyloid beta (Aβ) er et av kjennetegnene ved Alzheimers sykdom (AD) og er et fragment fra et større protein kalt amyloid forløperprotein (APP). Aβ har tradisjonelt blitt ansett som å kun finnes ekstracellulært som amyloid plakk. Nå vet vi imidlertid at intraneuronalt Aβ (iAβ) akkumuleres i de tidlige fasene av AD, og ​​er også tilstede i nevroner i friske hjerner. I 2002 beskrev Thal et al. progresjonen av Aβ plakk i AD-hjernen, som antyder at det også finnes en temporospatial progresjon av iAβ42. AD-forskning er for det meste utført ved bruk av AD-dyremodeller, som for eksempel McGill-R-Thy1-APP-rottemodellen, men lite er kjent om eksistensen av naturlig eksisterende iAβ produsert i den normale rottehjernen. Målet ved denne oppgaven er å karakterisere forekomsten av naturlig produsert iAβ42 i normale Wistar-rotter. For å oppnå dette brukte jeg en immunhistokjemisk protokoll for å identifisere iAβ42 i hjernevev fra Wistar-rotter i aldrene tre, seks, 12 og 18 måneder. Mine resultater viser at iAβ42 finnes i mange populasjoner av nevroner i hjernen til Wistar-rotter i de aldersgrupper som ble undersøkt. iAβ42 er mest fremtredende i nevronene i CA1, subiculum and entorhinal cortex, som er assosiert med tidlig amyloid akkumulering i AD. Mine resultater også viser at iAβ42 finnes i luktelappen, lukte cortex, neocortex, insular cortex, orbital cortex, amygdala, basal forebrain, hippocampus, parahippocampus, thalamus, hypothalamus, epithalamus, midthjernen og hjernestamme. Tilstedeværelsen av iAβ42 varierte fra veldig lave til moderate nivåer. Styrken til iAβ42-signalet ser ut til å nå toppen ved 6M, noe som antyder at akkumuleringen av iAβ42 endres med alderen. Oppgaven min viser at progresjonen av Aβ-akkumulering ligner progresjonen som finnes i AD-hjernen og i McGill-R-Thy1-APP rotte-modellen. Konklusjonen i min oppgave er at iAβ42 er til stede i flere forskjellige populasjoner av nevroner i mange hjerneområder i den normale Wistar-rottehjernen.
dc.description.abstractAmyloid beta (Aβ) accumulation is one of the hallmarks of Alzheimer Disease (AD) and is produced via the amyloidogenic cleavage of the amyloid precursor protein (APP)1–6. In AD, Aβ has traditionally been recognized extracellularly as amyloid plaques. However, we now know that it accumulates intraneuronally (iAβ) in the early phases of AD and is present also in neurons of healthy brains6,7. Thal et al (2002) describe a pattern of Aβ deposition in AD, which may be taken to suggest an underlying temporospatial pattern on iAβ in the brain8. A great deal of AD research is conducted using AD animal models, such as the McGill-Thy1-APP rat, but little is known about the existence of the native iAβ produced in the normal rat brain. The aim of this thesis is thus to investigate the existence of iAβ42 in the normal rat brain, using wildtype Wistar rats. To this end I use an immunohistochemical protocol that allows labelling iAβ42 on brains from multiple rats from each of the ages three, six, 12 and 18 months. My results show that iAβ42 is found within many populations of neurons throughout the brain of Wistar rats at all age groups investigated. Of high relevance, I find that iAβ42 is present most prominently in principal neurons in CA1, the subiculum, and the entorhinal cortex, all areas that are associated with early amyloid accumulation in AD. I also find a presence of iAβ42 in the olfactory bulb, olfactory cortex, neocortex, insular cortex, orbital cortex, amygdala, basal forebrain, HPF, parahippocampus, thalamus, hypothalamus, epithalamus, midbrain and brainstem. The presence of iAβ42 ranged from very low to moderate depending on brain region and age. Overall, the strength of iAβ42 signal appears to peak at 6M, implying that the accumulation of iAβ42 changes with age. My thesis demonstrates that the pattern of iAβ accumulation has clear similarities with areas known to be vulnerable to amyloid deposition in human AD brains and models such as the McGill-Thy1-APP rat model.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleIntracellular Amyloid Beta in the Normal Rodent Brain
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record