Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWang, Alf Inge
dc.contributor.authorØstvik, Sander Kaalaas
dc.contributor.authorRand, Christian Magnus
dc.date.accessioned2021-10-03T16:37:54Z
dc.date.available2021-10-03T16:37:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:74730513:32236915
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787242
dc.description.abstractFedme og overvekt er et økende problem i verden i dag og fører med seg en økt risiko for helseproblemer, samt enorme kostnader for land verden over. Antallet overvektige har doblet seg siden 1980, og en økning i antallet med en stillesittende livsstil har blitt utpekt som en del av årsaken. Treningsspill (exergames) har potensiale til å redusere tiden man sitter stille ved å kombinere det morsomme ved dataspill med elementer av fysisk aktivitet. Til tross for potensialet finnes det få treningsspill i dag som lykkes med å øke spillernes fysiske aktivitetsnivå over lenger tid. I denne oppgaven har et treningsspill blitt designet og utviklet med mål om å øke det fysiske aktivitetsnivået blant personer som vanligvis ikke er motivert til å bedrive fysisk aktivitet. Et forstudie ble først gjennomført, der treningsspill, trening og spilldesign ble utforsket. Denne kunnskapen ble så brukt til å komme opp med et spillkonsept som kan spilles på en ergometersykkel. Konseptet ble så videreutviklet og den resulterende spillprototypen er en samarbeidsbasert 2D plattform-skytespill som tar i bruk spillmekanikker som ikke har blitt testet på Playpulse-plattformen tidligere. Prototypen ble testet i et eksperiment med 13 personer. Testdeltakerne spilte spillet tre ganger, og data angående deres glede, engasjement og motivasjon ble samlet inn. Treningseffekten av spillet ble også vurdert i eksperimentet. Resultatene ble samlet inn gjennom spørreskjemaer, observasjoner, intervjuer og bruk av pulsmålere. Resultatene viser at spillet er gøy og engasjerende, og at å spille spillet kan sammenlignes med å gjennomføre utholdenhetstrening med moderat til høy intensitet. Spillet lykkes derimot ikke med å motivere spillerne til å bli mer fysisk aktive. Spillets 2D-perspektiv og nytenkende kobling mellom fysisk tråkking og skytefunksjonalitet i spillet ble godt mottatt blant testdeltakerne, og kan regnes som vellykkede mekanikker for et spill på Playpulse-plattformen. Resultatene kan samtidig ikke generaliseres og brukes til å si noe om andre deler av befolkningen ettersom vår gruppe med testdeltakere bestod av få personer og inneholdt lite variasjon. Noen interessante tendenser ble likevel oppdaget blant resultatene. Hvis dette arbeidet skal videreføres bør spillet testes på en større mengde og også videreutvikles. Det kan også være interessant å undersøke om spillet har potensial til å kommersialiseres.
dc.description.abstractObesity and overweight are increasing problems in our world today, leading to higher risks of several diseases and huge costs for countries all over the globe. The number of overweight people has doubled since 1980, with an increase in sedentary lifestyles being identified as one of the causes. Exergames have the potential to combat the sedentary lifestyle by using the enjoyment of playing video games and combining it with elements of physical activity. Despite the potential, few exergames have managed to increase the physical activity amongst their players in the long term. Through this thesis, an exergame has been designed and developed with the goal of increasing the physical activity levels of people who normally lack the motivation to exercise. First, a pre-study was conducted, exploring the realm of exergames, exercise and game design. This knowledge was used to decide on a game concept to be further developed and played on an exercise bike. The resulting game prototype is a cooperative 2D platform shooter which includes new mechanics not previously tested on the Playpulse platform. The prototype was tested in an experiment with 13 people. Participants played the game three times, and their enjoyment, engagement and motivation were examined, along with the physical effect of playing the game. Results were gathered through the use of questionnaires, observations, interviews, and heart rate monitors. The results show that the game is enjoyable and engaging and that playing it corresponds to performing aerobic exercise with moderate to vigorous intensity. However, the game does not succeed in motivating its players into being more physically active. Both the 2D perspective of the game and the novel way of mapping pedalling to in-game functionality were well received and deemed fit for the platform. The results can not be applied to a broader audience due to the limited size and lack of diversity in our test population. However, they show some interesting tendencies. For future research, the game should be tested on a broader audience and developed further. Checking possibilities for commercialisation could also prove interesting.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.title2D Boss Fighter Exergame - The creation and evaluation of an exercise bike game to increase motivation for physical activity
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel