Show simple item record

dc.contributor.advisorLarsen, Even Haug
dc.contributor.authorMarken, Olga
dc.date.accessioned2021-09-30T16:25:53Z
dc.date.available2021-09-30T16:25:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:84891579:23995219
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786779
dc.description.abstractOverlevelse av oppstartsselskaper har stor betydning for økonomisk utvikling. En god forretningside er nødvendig for å etablere en bedrift, men ikke tilstrekkelig. Det skal også være en forretningsmulighet. Formål med denne oppgaven er å bidra til forskning på forretningsmuligheter og øke innsikt i hvordan gründere vurderer muligheter for å etablere bedrifter. Forskningen på vurdering av forretningsmuligheter er per i dag mangelfullt utviklet. Det brukes forskjellige definisjoner av og perspektiver på kjernebegrepet innen entreprenørskap forretningsmulighet. Forskningen er fragmentert og enten ser fra forskjellige perspektiver på enkelte elementer av vurdering av forretningsmuligheter som foretas av gründere eller inneholder forslag om analyser som kan benyttes av gründere for å vurdere om en forretningside er en potensiell forretningsmulighet. Spørsmålet om hvordan gründere vurderer forretningsmuligheter er per i dag i stor grad ubesvart. Gründere som har etablert flere virksomheter, serielle gründere, vurderes av forskere som best egnede forskningsobjekter når det kommer til forståelse av identifisering av forretningsmuligheter. Intervjuer med serielle gründere ble gjennomført for å samle data i studien. Følgende forskningsspørsmål ble stilt i oppgaven: Hvordan vurderer serielle gründere forretningsmuligheter? Studien viser at første vurderinger som gjøres av gründere når forretningsideer oppstår er uformelle vurderinger av behov eller ressurser. Det anses også som viktig å vurdere trender fordi at de kan føre til sterke forretningsmuligheter. Forretningsideer utvikles av gründere til forretningsmuligheter. Studien viser at gründere vurderer behov, konkurranse i markedet, gjennomførbarhet og økonomisk potensial i utviklingsprosessen. Vurdering av behov vektlegges generelt og spesielt gjennom salg. Målet er å avdekke reelle behov. Gründere vurderer også konkurranse i markedet, men det legges lite vekt på det når det vurderes at identifisert behov kan dekkes på en bedre måte enn det som konkurrenter gjør. Studien viser at gründere vurderer gjennomførbarhet og fokuserer spesielt på behov for kapital. Vurderinger av gjennomførbarhet utvikler seg med kunnskap og erfaring over tid. Vurdering av økonomisk potensial er grunnleggende for å avgjøre om en forretningside er en potensiell forretningsmulighet. For å vurdere økonomisk potensial av en forretningsmulighet kreves kunnskap som kan opparbeides gradvis i prosessen av utvikling av forretningsmuligheter. Derfor gjøres vurderinger av økonomisk potensial ofte uformelt eller sent i prosessen. Studien viser at gründere vektlegger ved vurdering faktiske resultater av sine handlinger i prosessen av utvikling av forretningsmuligheter. Studien viser også at kunnskap og erfaring påvirker hvordan gründere vurderer forretningsmuligheter. Basert på funnene i studien presenteres praktiske og teoretiske implikasjoner. Det understrekes at det er behov for videre forskning på hvordan gründere vurderer forretningsmuligheter.
dc.description.abstractThe health of the economy depends on successful formation of new businesses. A good idea is necessary but not enough for successful formation of a new business. It should also be an opportunity. The main purpose of this thesis is to contribute to research on opportunities and on opportunity evaluation. Research question of this study is: How do serial entrepreneurs, those who have participated in the formation of multiple businesses, evaluate opportunities? Interviews are used to collect data from several Norwegian serial entrepreneurs. Entrepreneurial process can be viewed as a development from an initial idea to an opportunity. The findings suggest that first evaluations that entrepreneurs do in the process are informal evaluations of needs or resources. Evaluation of trends is assumed important early in the process as well. The findings suggest that entrepreneurs evaluate needs, competition, economic potential and feasibility (how to proceed) in the process of opportunity development. They focus on evaluation of needs. Evaluation of economic potential is fundamental and requires knowledge. Entrepreneurs base their evaluations in the process of opportunity development on the results of their actions. Knowledge affects how entrepreneurs evaluate opportunities. Theoretical and practical implications of the study are presented. The results show that future research on how entrepreneurs evaluate opportunities is required.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVurdering av forretningsmuligheter En flercasestudie av serielle gründere
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record