Show simple item record

dc.contributor.advisorStol, Norvald
dc.contributor.authorTveit, Simon Oliver
dc.date.accessioned2021-09-30T16:24:09Z
dc.date.available2021-09-30T16:24:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80310926:20610331
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786748
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne avhandlingen har som formål å redusere effekten overbelastning i nettverk har på høyprioritetstrafikk i systemer som bruker reaktiv overbelastningskontroll i Software Defined Networking (SDN). Bruken av prioritetskøer i motsetning til First-In-First-Out (FIFO) køer er foreslått som en løsning. Reaktiv overbelastningskontroll med støtte for prioritetskøer og FIFO køer ble implementert. Tester ble gjort med bruk av emulatorverktøyet Mininet for å sammenligne effekten prioritetskøer har på Quality of Service (QoS) til trafikken, stabiliteten til nettet og belastningen på SDN kontrolleren sammenlignet med å bruke FIFO køer. User Datagram Protocol (UDP) og Transmission Control Protocol (TCP) trafikk var testet i ulike scenarier. Resultatene var inkonsekvente, da det ga gode resultater for noen scenarier og dårlige for andre. Videre arbeid er nødvendig for å finne ut hva som kreves for at prioritetskøer skal være effektive.
dc.description.abstractThis thesis aims to reduce the effects congestion has on High Priority (HP) traffic in systems using reactive congestion control in Software Defined Networking (SDN). The use of Priority Queues (PQs) as opposed to First-In-First-Out (FIFO) queues is proposed as a solution. An implementation of reactive congestion control with support for PQs and FIFO queues was implemented. Tests were run using the emulator tool Mininet in order to compare the effects the use of PQs had on the Quality of Service (QoS) of the traffic, the stability of the network and the load on the controller compared to the use of FIFO queues. The tests were run using User Datagram Protocol (UDP) and Transmission Control Protocol (TCP) traffic in different scenarios. The results were inconsistent, giving good results for some scenarios and bad results for others. Further work is needed to tell more accurately what the requirements are for PQs to be effective.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleLowering delay of reactive congestion control in SDN
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record