Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHoel, Ragnar
dc.date.accessioned2015-03-06T09:27:55Z
dc.date.available2015-03-06T09:27:55Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/278590
dc.description.abstractUtviklingen i bygg- og eiendomsbransjen har gjennom årene gått fra å være resultatorientert til å være samfunnsorientert med fokus på resultat, kvalitet, helse, sikkerhet og miljø. Parallelt med endringene i bransjen har det pågått en utvikling av avanserte dataverktøy for prosjektstyring og prosjektkontroll. De mangfoldige målsetningene har medført behov bedre analyser av byggekostnader, men allerede i 1978 utviklet Rådgivende Ingeniørers forening (RIF) en metode for beregning av livssykluskostnader (LCC). Analysen for livssykluskostnader (LCCA) har blitt revidert gjennom årene og det siste 10-året har temaene omhandlet begrepsavklaringer, utbredelse og praktisk bruk av LCC. Det har også blitt utarbeidet dataverktøy for LCCA, men utbredelsen har ikke vært som forventet i bransjen. Besvarelsen har derfor prøvd å belyse årsakene til manglende bruk av LCCA i bransjen og utarbeide forslag til praktisk utførelse av LCCA på mindre prosjekter. Det er videre analysert fordeler og ulemper, samt utfordringer og muligheter vedrørende LCCA. Dette er utført ved et litteraturstudie rundt LCC og analyser for å få en oversikt over tilgjengelige ressurser og litteratur som kan medvirke til at LCCA blir mer utbredt i bransjen. Det ble også gjennomført intervjuer med fagpersoner i bransjen for å belyse utfordringene og mulighetene rundt livssykluskostnader. Dette ble benyttet til å analysere LCCA og andre hjelpemidler for å komme med forslag til utførelse. Resultatene av dette arbeidet gjorde det klar at utfordringen var usikkerheten i datagrunnlaget og spesielt i vurdering av levetider, kalkulasjonsrenten samt vedlikeholds- og utskiftingsintervaller. Det er også behov for bedre tilgang på erfaringstall og gode referanse prosjekter, slik at resultatene fra LCCA kan kontrolleres og kvalitetssikres. Det ble klart at LCCA medførte utfordringer på mindre prosjekter pga tidsforbruket, mangelen på erfaringstall og usikkerheter rundt resultatene. Oppgaven fokuserte på å kartlegge litteratur og hjelpemidler for bruk i LCCA, samt utførte analyser og eksempler som viser konsekvenser av endringer i sentrale forutsetninger som levetidsbetraktninger, renter, og vedlikeholds- og utskiftingsintervaller. Det er foreslått tiltak for å redusere enkelte problemer og det består av å fokusere på mindre områder av prosjektet og vurdere bygningsdeler med relativt god forutsigbarhet, samt benytte programvarer som Versus og LCCweb for å redusere tidsforbruket. Dette vil derimot ikke fungere uten større engasjement i bransjen og utvikling av gode erfaringstall, samt gjennomføre systematisk innsamling av nøkkeltall. LCCA vill sannsynlig få større utbredelse i bransjen hvis betingelsene oppfylles.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titlePraktisk vurdering av livssykluskostnadernb_NO
dc.title.alternativePractical assessment of LCCnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel