Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMegaard, Trygve
dc.contributor.authorSverdrup, Mari
dc.date.accessioned2021-09-28T17:49:39Z
dc.date.available2021-09-28T17:49:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80060232:36538352
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785058
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å kartlegge hvordan seksualundervisning praktiseres av naturfagslærere på ungdomstrinnet. En kvantitativ spørreundersøkelse ble benyttet for å samle inn datamateriale som skulle besvare oppgavens problemstilling «Hvilke faktorer påvirker naturfagslæreres valg i gjennomføring av seksualundervisning på ungdomstrinnet?». Teorigrunnlaget bygger på begrepsdefinisjoner av Verdens helseorganisasjon (WHO 2006 & 2016) og Helsedirektoratet (2017), i tillegg til relevante kapitler av fagfornyelsen av Utdanningsdirektoratet (2020). Det blir også presentert forskning som viser til viktigheten av tidlig introduksjon av seksualundervisning i barn og unges liv (Caron & Ahlgrim 2012). Videre vises det til faglitteratur om lærerens rolle som underviser, og dens mulighet til å styre undervisningen. I drøftingsdelen drøftes studiets funn opp mot dette teorigrunnlaget. Studiets hovedfunn er at seksualundervisning stort sett praktiseres likt av lærerne. Temaene «Grensesetting, samtykke og respekt» er de temaene som flest lærere inkluderer i sin undervisning, og som flest mener er viktigst å vektlegge. Lærernes mål med seksualundervisningene er å gjøre elevene trygge på sin egen og andres seksualitet og seksuelle helse.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSeksualundervisning på ungdomstrinnet
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel