Show simple item record

dc.contributor.advisorAastre, Jørund
dc.contributor.authorSkorgenes, Karina Birkeland
dc.date.accessioned2021-09-28T17:48:25Z
dc.date.available2021-09-28T17:48:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80922429:44801187
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784966
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI denne forskningsoppgaven har jeg tatt for meg lærerens bruk av digitale kartressurser i skolesammenheng, og har i den anledningen benyttet meg av kvalitativt intervju, og intervjuet tre lærere fra praksisskolen jeg var på. Det forsøkes i oppgaven å svare på i hvilken grad lærere benytter seg av digitale kartressurser i undervisning og i forberedelsene av undervisningen, samt hvilke digitale kartressurser de kjenner til. Det kommer frem i intervjuene at lærerne føler seg usikre, og mangler kompetanse på feltet, og av den grunn i liten grad benytter seg at digitale kartressurser i undervisning eller i grunnlaget for undervisningen. Kartressursene lærerne kjenner til ser ut til å være hentet i fra hverdagslivet deres, og ikke fra skolens regi. Jeg forsøker i oppgaven å knytte lærernes usikkerhet opp mot begrepet Literacy, samt hvordan læreplanen legger opp til kartbruk. I drøftingsdelen blir det forsøkt tatt opp ulike utfordringer med kartlæring som lærerne trekker frem.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLærernes bruk av digitale kartressurser
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record