Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBergane, Jean.
dc.contributor.authorKristiansen, Emma Victoria Johnsrud.
dc.date.accessioned2021-09-28T17:47:47Z
dc.date.available2021-09-28T17:47:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:68788992:15680235
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784920
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne FOU-oppgaven er skrevet innenfor fagområdet: KRLE 2 (5.-10.), våren 2020. Oppgaven retter seg mot tilstedeværelsen av religion i populærkulturen i dag, og jeg har ut ifra dette temaet utviklet en problemstilling som lyder som følgende: Hvilken informasjon får seerne av serien SKAM, sesong 4 (2017), om islam, og på hvilken måte kan dette påvirke hva seerne tenker om religionen? Som metode i denne oppgaven har jeg valgt filmanalyse. For å få et helhetlig bilde av hvordan religionen ble framstilt i serien tok jeg for meg hele sesong 4. Jeg valgte meg ut tre kategorier som jeg ønsket å se nærmere på. Analysen har blitt drøftet i lys av et teoretisk grunnlag om hvordan mennesker lærer og utvikler kunnskap, gjennom begrepene konstruktivisme og sosialkonstruktivisme, og gjennom teoretisk grunnlag om framstillingen av islam i media og populærkulturen. Det jeg kom fram til igjennom oppgaven var at serien inneholdt mye informasjonen om islam, i form av religiøs praksis, tro og hellig skrift og hvordan det kan oppleves å være muslim i dag. Basert på innholdet i serien er det mulig å anta at serieskapernes intensjon med serien har vært å forsøke å bryte ned stereotypier og fordommer mot muslimer, slik som homofobi og undertrykkelse av kvinner, eller i det minste en normalisering av hverdagsislam. Jeg kom også fram til at forståelsen av denne informasjonen vil kunne være ulik fra person til person, ettersom forståelsen vil kunne være avhengig av hvordan seeren erfarer informasjonen.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleReligion i populærkulturen
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel