Show simple item record

dc.contributor.advisorLykknes, Annette
dc.contributor.advisorKayima, Festo
dc.contributor.authorSunde, Kristine Fjelldal
dc.date.accessioned2021-09-28T17:46:19Z
dc.date.available2021-09-28T17:46:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56758173:13947199
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784877
dc.description.abstractDenne masteroppgaven ser nærmere på hvilke typer spørsmål lærere stiller elevene i laboratoriearbeid i kjemi på videregående, og hvilke refleksjoner lærerne selv har rundt egen bruk av spørsmål i slike aktiviteter. Studien ble gjort ved observasjon av fire kjemilærere under laboratoriearbeid, samt kvalitative intervju med dem før og etter observasjonene. Hensikten med studien var å undersøke om enkelte spørsmålstyper blir brukt mer eller mindre gjennom aktiviteten, og hvilke refleksjoner lærerne selv har om både hvilke spørsmål de mente de stilte og hvilke begrunnelser de hadde for å stille spørsmål. Lærernes spørsmål ble delt inn i ulike spørsmålskategorier basert på Anderson et al. (2001) sin revidering av Blooms taksonomi (1956), og Blosser (1973) sitt klassifiseringssystem for spørsmål. Konteksten rundt lærernes spørsmål har også hatt betydning for klassifiseringen av spørsmål. Studien har fire hovedfunn: i) Lærerne stilte mange spørsmål i løpet av en time, ii) en stor andel av spørsmålene var klasseledende spørsmål, iii) ulike faktorer, som forkunnskap, trygghet og inkludering, spiller inn på effekten av lærernes spørsmål, og iv) hypotesesetting (kan) benyttes på ulike måter, med ulike læringsmål.
dc.description.abstractThis thesis takes a closer look at the kinds of questions teachers ask year 12 to 13 chemistry students in the laboratory, and how the teachers reflect upon their own use of questions in these activities. The study was conducted by observing four chemistry teachers during laboratory work, and by interviewing the teachers before and after the observations. The aim of the study was to investigate whether certain types of questions are used more or less through the activity, how the teachers assessed their own questions and what reasons they had for asking questions. The teachers' questions were divided into different categories based on Bloom ́s taxonomy (1956) revised by Anderson et al. (2001), as well as Blosser ́s (1973) classification system for questions. The context of the teachers' questions was also considered. The study has four main findings: i) The teachers asked many questions during a teaching period, ii) a large proportion of the questions were questions of management, iii) various factors, such as previous knowledge, safety and inclusion, influence the effect of the teachers' questions, and iv ) hypothesis (can) be used in different ways, with different learning objectives.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleLæreres bruk av spørsmål under laboratorieforsøk
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record