Show simple item record

dc.contributor.advisorLanglo, Jan Alexander
dc.contributor.authorRudshagen, Erland
dc.date.accessioned2021-09-28T17:26:44Z
dc.date.available2021-09-28T17:26:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:72146443:53459551
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784361
dc.description.abstractI denne masteroppgaven for organisasjon og ledelse har jeg gjort som så mange andre deltids-studenter før meg, jeg har forsket på egen arbeidsplass og egen arbeidshverdag. Min arbeidshverdag er som Prosjektleder for Digitaliseringsprosjekter, og jeg har gjennom 4 basiskurs og 4 spesialiseringskurs kunnet tilnærme meg arbeidshverdagen min med akademikerens briller, i tillegg til praktikerens. Det har vært svært utbytterikt! I Bærum kommune løses mange endringsutfordringer med prosjekter, dette inkludert endringer hvor IT er verktøy. En prosjektgjennomføring har jo mange utfordringer, og en gjenganger er utfordringer med å håndtere overgangen fra prosjekt til forvaltning. Dette er et område som jeg ikke har sett mye om i prosjektlitteraturen, og jeg hadde lyst til å studere dette nærmere i mitt masterarbeide. Jeg har gitt arbeidet tittelen: Rammevilkår for vellykket overgang til forvaltning- en kvalitativ studie av digitaliseringsprosjekter i Bærum kommune For å undersøke dette valgte jeg en kvalitativ tilnærming med datainnsamling gjennom intervjuer av ressurspersoner og dokumentgjennomgang av erfaringsdokumenter. Grounded Theory ble brukt som metode for å kunne gjøre en induktiv studie. I tillegg til datainnsamling har jeg undersøkt prosjektledelses-litteratur og endringsledelses-litteratur. Gjennom dette har jeg funnet elementer innenfor organisasjonskultur, arbeidsprosesser og prosjektbaserte roller som kan være med å kaste lys over problemstillingen.
dc.description.abstractIn this Master’s Thesis within Master of Management I have done my research on my own employers environment and on my own working day. My position is as a project leader on Digitalization projects, and I have through a total of 8 courses in NTNU been able to view my own working day through a scientist’s point of view. This has been very rewarding! In the municipality of Bærum we solve a lot of challenges of change through projects, included the ones that use IT as a tool. There are a lot of challenges connected to projects, and one aspect that often brings us some trouble for us, is the transition from project to operating phase. I haven’t found extended coverage of this area in the project management litterature, and I wanted to have a closer look into this when working with my Master’s Thesis. I have given the result the title: Elements of the framework for a successful transition from project to the operating phase - a qualitative study of digitalization projects in the municipality of Bærum In this work I chose Grounded theory as the qualitative method by using interviews and study of project documents as the data collection. In addition to data collection I have studied both project management and change management litterature. I have found elements within organizational culture, work processes and project roles that can give some insights to the issue.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRammevilkår for vellykket overgang til forvaltning - en kvalitativ studie av digitaliseringsprosjekter i Bærum kommune
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record