Show simple item record

dc.contributor.advisorFikse, Camilla
dc.contributor.authorThømt, Margrethe
dc.date.accessioned2021-09-28T17:25:46Z
dc.date.available2021-09-28T17:25:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:61925035:9239953
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784336
dc.description.abstractHensikten med denne studien har vært å se på hvordan mellomledere i servicemarkedet med et operativt ansvar ser på sin rolle i en tid med mye omstilling. Studien er gjort på servicemarkedet i bilbransjen hvor det for tiden skjer mye. Elbil har tatt over mye av markedet, det digitale omstillingen pågår og konkurransen er tøff. Datainnsamlings-metoden som er brukt i studien er en kvalitativ intervjustudie med følgende problemstilling: Hvordan erfarer ledere på servicemarkedet sin lederrolle i en tid med nye rammebetingelser? Denne inneholder også to forskningsspørsmål: 1) Hva opptar servicemarkedssjefene i en tid med behov for mye omstilling? 2) Hva opplever servicemarkedssjefene at fremmer og hemmer omstilling? Fem servicemarkedssjefer i fem bilbutikker innenfor samme forhandler-kjede er intervjuet. Analysen av det empiriske datamaterialet er basert på elementer fra stegvis-deduktiv induktiv metode etter Aksel Tjora. Dette har resultert i tre hoved-kategorier: «Det er folka som betyr noe», «Vi er pressa på marginer» og «Vi trenger snart ikke håndrens», Sentrale funn i studien er at det uttrykkes en stor grad av intern lagfølelse i avdelingene, de fremhever at det er folkene som betyr noe og at de jobber med tillit og involvering. Samtidig ser de forbedringsmuligheter med tanke på samhandling med andre ledd i organisasjonen. Andre sentrale funn er at de uttrykker at de må ta grep om tilleggstjenester og finne måter å holde kostnadene nede på og samtidig håndtere flere kunder for å opprettholde omsetningen. Det fremkommer også at de mener det blir sentralt å lede avdelingene sine slik at de begeistrer kundene og jobber mer proaktiv med kundekontakt fremover. Det er et sentralt funn at de ser på fremtiden som spennende og annerledes, og det kan syntes viktig å tydeliggjøre handlingsrom og rammer i og med at dette også er i omstilling. Funnene drøftes og sees i sammenheng med teori knyttet til endring, ledelse og lederskap og lærende organisasjon.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleVi trenger snart ikke håndrens. En kvalitativ undersøkelse om hvordan mellomledere på servicemarkedet hos bilforhandlere ser på sin rolle i en tid med store omstillinger.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record