Show simple item record

dc.contributor.advisorRapp, Anna
dc.contributor.advisorHalvorsen, Kjell Atle
dc.contributor.authorLone, Agnethe Steffensen
dc.date.accessioned2021-09-28T17:23:27Z
dc.date.available2021-09-28T17:23:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:61045286:22230748
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784278
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSt. meld. nr. 30 Kultur for læring og Kunnskapsløftet introduserte resultatstyring og forventningsstyring i norsk grunnopplæring. Det innebar større handlingsrom og økt frihet for skoleeiere, skoler og lærere gjennom sentrale virkemidler. Virkemidler i styringen var kompetansemål, kvalitetsvurderingssystem med nasjonale prøver, internasjonale kunnskapsprøver, utvikling av skoler som lærende organisasjoner og innføring av kraftfull og tydelig skoleledelse. Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan skoleledere ledet og opplevde implementeringen av Kunnskapsløftet og LK06. Problemstillingen i oppgaven er: Hvordan opplever rektorer innføringen av Kunnskapsløftet i norsk skole? Tre rektorers tanker om implementeringen av Kunnskapsløftet og LK06, og betydningen av ledelse av skolen som institusjon ved endringer i skolen. Jeg har undersøkt, analysert og drøftet på bakgrunn av tre forskningsspørsmål: Hva var skolenes forarbeid i forbindelse med implementeringen av Kunnskapsløftet og LK06? Hvordan arbeidet skolelederne med innføring av Kunnskapsløftet og LK06 det første året? Hvilke endringer har Kunnskapsløftet og LK06 ført til i skolen? Metodisk tilnærming: I oppgaven er det benyttet kvalitativ forskningsstrategi med fenomenologisk tilnærming, ettersom jeg ønsker å forske på rektorers opplevelser og håndteringer av implementeringen av Kunnskapsløftet og LK06. Studien er bygget på semistrukturerte forskningsintervjuer med tre rektorer i grunnskolen. I analysearbeidet er det brukt grounded theory som analysestrategi. I drøftingen av rektorenes opplevelse og håndtering av implementeringen, viser jeg til sammenhenger mellom tidligere forskning og mine funn. Kort oppsummert viser hovedfunnene i studien informantenes opplevelse av kort forberedelsestid og manglende rammer og føringer på arbeidet som skolene skulle gjennomføre ved implementeringen av Kunnskapsløftet og LK06. Informantene opplevde at implementeringen og forståelsen av Kunnskapsløftet og LK06s intensjoner, ikke ble nådd før nye føringer og rammer var på plass. Mine funn om implementeringsarbeidet avdekket at skoleeier, skoleleder og lærernes utdanning, interesse og engasjement var av betydning.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan opplever rektorer innføringen av Kunnskapsløftet i norsk skole? Tre rektorers tanker om implementeringen av Kunnskapsløftet og LK06, og betydningen av ledelse av skolen som institusjon ved endringer i skolen.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record