Show simple item record

dc.contributor.advisorDehlin, Erlend
dc.contributor.authorHenriksen, Lise
dc.date.accessioned2021-09-28T17:23:23Z
dc.date.available2021-09-28T17:23:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:61045286:22526628
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784274
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ studie som drøfter følelsers betydning i profesjonsfelleskap i skolen. Studien baserer seg på kvalitative forskningsintervju av fire lærere. Studien har en fenomenologisk tilnærming der følgende problemstilling belyses: Hvilken betydning har følelser for skoleledelse i komplekse utfordringer? Studien viser at lærere påvirkes i betydelig grad av følelser gjennom sitt arbeide. Både motivasjon og inspirasjon vil avhenge av hvilke kvaliteter som kjennetegner det aktuelle profesjonsfelleskapet lærerne er en del av. Informantenes åpenhet omkring egne følelser viser et komplekst bilde av flere ulike forhold som har betydning for skoleledelse. Studien har til hensikt å avdekke dyptliggende faktorer som kan grense opp mot det ubevisste. Resultatene viser at det er flere av disse dypere faktorene som skoleledelse bør ha et bevisst forhold til. De gjelder både med hensyn til organisering og intern kommunikasjon. Å skape trygge relasjoner mellom deltakere i profesjonsfelleskap skiller seg ut som en hovedoppgave. Oppfølging av enkeltmedlemmer med ulike behov vil i tillegg være nødvendig for å kunne ivareta helheten.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleProfesjonsfelleskap og følelser
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record