Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Lars André
dc.contributor.authorUgland, Thea Hjelmen
dc.contributor.authorDahlshaug, Gunhild
dc.date.accessioned2021-09-25T16:44:15Z
dc.date.available2021-09-25T16:44:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82584963:82588972
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783412
dc.description.abstractBakgrunn: Det forventes at antall personer med etablerte hjerte- og karsykdommer vil øke i årene fremover. Kunnskap om hjerterehabilitering vil dermed anses som viktig kompetanse for sykepleier for å forhindre nye infarkt og videre sykdomsutvikling, hos pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hvordan sykepleier kan legge til rette for rehabilitering hos pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt. Metode: En systematisk litteraturstudie med utgangspunkt i åtte forskningsartikler. Resultater: Veiledning og undervisning ga reduksjon av risikofaktorer, og bedre overholdelse av livsstilsendring hos pasienter som hadde hatt hjerteinfarkt. Individuelt tilpasset rehabilitering med fokus på psykososial støtte og brukermedvirkning var sentrale sykepleierbidrag til denne pasientgruppen. Konklusjon: For at sykepleier skal kunne legge til rette for hjerterehabilitering er det grunnleggende at undervisning og veiledning inneholder informasjon om hjertesykdom, risikofaktorer og livsstilsendringer. Rehabiliteringen bør også ha et preg av individualisering og psykososial støtte, gjennom kunnskap om egen sykdom og brukermedvirkning. Nøkkelord: Hjerteinfarkt, hjerterehabilitering, rehabilitering, sykepleie
dc.description.abstractBackground: It is expected that the number of people with established cardiovascular disease will increase in the years ahead. Knowledge of cardiac rehabilitation will thus be regarded as important competence for nurses to prevent further disease development, and possibly new heart attacks in patients who have had myocardial infarction. Purpose: The purpose of the thesis is to investigate how nurses can facilitate rehabilitation in patients who have had myocardial infarction. Method: A systematic literature study based on eight research articles. Results: Direction and education reduced risk factors, and sustained adherence to lifestyle changes in patients who had had suffered a myocardial infarction. Individually adapted rehabilitation with a focus on psychosocial support and user participation were key nurse contributions to this patient group. Conclusion: For a nurse to be able to facilitate cardiac rehabilitation, it is essential that teaching and guidance contain information about heart disease, risk factors and lifestyle changes. Rehabilitation should also be characterized by individualization and psychosocial support, in the form of knowledge about one's own illness and user participation. Keywords: Myocardial infarction, cardiac rehabilitation, rehabilitation, nursing
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVeien videre - Hvordan kan sykepleier legge til rette for rehabilitering hos pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record