Show simple item record

dc.contributor.advisorMidtbust, May Helen
dc.contributor.authorSæter, Kristian Lied
dc.contributor.authorSeljeset, Ådne
dc.date.accessioned2021-09-25T16:44:14Z
dc.date.available2021-09-25T16:44:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82584963:82589056
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783411
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Symptomene innenfor samlekategorien adferdsforstyrrelser og psykiske symptomer (APSD) forekommer ofte hos personer med demenssykdom. Alle symptomene innenfor APSD er svært belastende for personen som gjennomgår dem, og kan også belaste menneskene rundt vedkommende. Siden ingen kur finnes for demenssykdom, vil lindring og forebygging av APSD-symptomer kunne bedre livskvaliteten til personen med demens. Formål: Formålet med dette systematiske litteratursøket var å øke vår kunnskap om hva sykepleier kan gjøre for å forebygge og lindre APSD hos personer med demenssykdom. Metode: Metoden vi bruker er en systematisk litteraturstudie. Resultat: Funnene i artiklene viser at personsentrert omsorg og miljøterapeutiske intervensjoner er svært relevant for lindring og forebygging av APSD. Funnene tar også for seg medikamentell behandling, og viktigheten av sykepleierens kompetanse i demensomsorgen. Konklusjon: Forskning viser at personsentrere og individualiserte miljøterepautiske tiltak, kombinert med riktige medikamentelle intervensjoner er den mest lovende behandlingsformen for APSD i sykehjem per dags dato. Mer forskning må gjøres på dette feltet, for å øke kunnskapen rundt behandlingen av APSD.
dc.description.abstractAbstract Background: The symptoms included in BPSD are often seen in persons living with dementia. All the symptoms within BPSD are very stressful for the person undergoing them, and can also burden to the persons around them. Since there is no cure for dementia, minimizing the likelihood of BPSD symptoms could improve the quality of life of the person suffering from dementia. Aim: The aim of this study is to expand our knowledge in regards to what nurses can do to alleviate and prevent BPSD in patients with dementia in nursing homes. Method: This study is a systematic review. Result:The findings in the articles show that person-centered care model and environmental therapeutic interventions are effective for the alleviation and prevention of BPSD. The findings also address treatment with medication, and the importance of the nurse's expertise in dementia care. Conclusion: Research shows that a person-centered and individualized environmental therapeutic model, combined with the apropriate drug interventions, are the most promising form of treatment for BPSD in nursing homes today. More research is required on said domain, to further increase our understanding of the treatment of BPSD.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAPSD hos personer med demens på sykehjem
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record