Show simple item record

dc.contributor.advisorBlindheim, Kari
dc.contributor.authorGundersen, Trude
dc.contributor.authorAasen, Vibeke Sundin
dc.date.accessioned2021-09-25T16:43:51Z
dc.date.available2021-09-25T16:43:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82584963:82588969
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783400
dc.description.abstractBakgrunn: Brystkreft er den kreftformen med hyppigst forekomst på verdensbasis. Forekomsten øker for hvert år, og omtrent 1 av 12 norske kvinner vil få diagnosen. Mastektomi benyttes som behandlingsmetode hos 45% av alle som opereres for brystkreft. Mange av disse kvinnene blir sittende igjen med vanskelige tanker og følelser omkring sitt eget selvbilde i etterkant av det kirurgiske inngrepet. Hensikt: Hensikten er å belyse kvinners opplevelse av eget selvbilde etter gjennomført mastektomi grunnet brystkreft. Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie basert på 7 kvalitative og 1 kvantitativ forskningsartikkel. Resultat: Mastektomi hadde en stor innvirkning på kvinners selvbilde, og derav kvinnenes personlige og fysiske selv. De har opplevd objektivisering, fysisk ubalanse og tap. Et slikt tap og en slik endring av kroppen fikk følger for kvinnenes identitet, deres relasjoner til andre, samt ga en følelse av å være annerledes. Et redusert selvbilde resulterte i at kvinnene distanserte seg fra partneren sin og de andre nære relasjonene sine. Konklusjon: Mastektomi har hatt stor innvirkning på kvinnenes selvbilde hvor de har måttet kjempe for å akseptere den varige endringen. Nøkkelord: Selvbilde, Kroppsbilde, Mastektomi, Opplevelse, Brystkreft, Cancer mammae, Bryst neoplasmer.
dc.description.abstractBackground: Breast cancer is the most frequent cancer diagnosis in the world. In recent years, breast cancer rates have increased. Statistics show that 1 out of 12 Norwegian women will be diagnosed with breast cancer at some point in their life. Mastectomy is used as treatment in 45% of the surgical interventions. These women are left with distressing and negative thoughts and feelings about their self-image after having surgery. Aim: The aim of this study is to elucidate women’s experience of their self-image post mastectomy. Method: This is a systemic literary study, based on 7 qualitative and 1 quantitative study. Results: Mastectomy had a great impact in women’s self-image. They were left with a feeling of being incomplete, being less attractive and a feeling of losing their female identity. This effected their relationships to others, especially their partner, negatively. Many of the women felt like they were different from societies expectations on how a women should look like. Conclusion: Mastectomy caused the women to redefine their self-image and learn to accept the permanent change. Keywords: Self-image, Body image, Mastectomy, Experience, Breast cancer, Cancer mammae, Breast neoplasms.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKvinners opplevelse av selvbildet etter mastektomi
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record