Show simple item record

dc.contributor.advisorSkår, Janne-Rita
dc.contributor.authorBakås, Linn Cecilie
dc.date.accessioned2021-09-25T16:42:53Z
dc.date.available2021-09-25T16:42:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82584963:82588942
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783377
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å øke egen faglig kompetanse for å skape gode erfaringer for demente når det kommer til kommunikasjon. Metoden som er benyttet for å belyse problemstillingen er et systematisk litteratursøk for å finne relevante forskningsartikler som kan besvare problemstillingen. Resultatene viser at kommunikasjon med demente mennesker ofte ikke blir prioritert som følge av tidspress og manglende kompetanse innen feltet. Betydningen av nonverbalkommunikasjon er stor for demente pasienter, og god opplæring av kommunikasjonsverktøy kan bidra til å forbedre disse pasientene sine erfaringer. Personorientert kommunikasjon bør prioriteres for å øke livskvalitet og trivsel. Konklusjonen er at man trenger mer forskning innen demensomsorg og kommunikasjon, men at man ved hjelp av personorientert samhandling kan bidra til å skape gode erfaringer for pasientene.
dc.description.abstractThe aim of this study is to increase one’s own professional competence to create good experiences for people living with dementia when it comes to communication. The method that is used is a systematic literature search to find relevant articles. The results show that communication with people with dementia is often not prioritized due to time pressure and lack of competence in the field. The importance of nonverbal communication tools can help to improve these patients’ experiences. Person-oriented communication should be prioritized to increase quality of life and well-being. The conclusion is that there is a need for more research in dementia care and communication, but with the help of person-oriented interaction one can contribute to creating good experiences for patients.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDementes erfaringer med kommunikasjon med sykepleiere
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record