Show simple item record

dc.contributor.advisorKobro-Flatmoen, Asgeir
dc.contributor.authorLund, Tore Bryntesen
dc.date.accessioned2021-09-25T16:35:23Z
dc.date.available2021-09-25T16:35:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:58261154:16033525
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783329
dc.description.abstractAlzheimers sykdom er en progressiv, og dødelig nevrodegenerativ sykdom, karakterisert av de nevropatpologiske kjennetegne amyloid-β plakk og nevrofibrillære floker. Det har blitt estimert at de patologiske celleforandringene assosiert med sykdommen starter 10-20 år før man får synlige kliniske symptomer. På grunn av dette, er det å forstå de molekylære mekanismene som igangsetter sykdommen viktig. Entorhinal cortex er påvirket svært tidlig i sykdomsforløpet til Alzheimers sykdom, og patologien forbundet med nevrofibrillære floker strater først i nevroner som befinner seg i lag II av entorhinal cortex. Nevronene i lag II av entorhinal cortex, særlig de som uttrykker proteinet reelin, sender nervesignaler til hippocampus, et område som er svært viktig i funksjoner knyttet til hukommelse. Forstyrrelse av normal reelin fungering har vist seg å medvirke til patologien i Alzheimers sykdom, inkludert hyperfosforylering av tau protein, via oppregulering av tau protein kinasen glycogen synthase kinase-3β (GSK3β). På bakgrunn av ny forskning som demonstrerer at intracellulær amyloid-β samlokaliserer i entorhinal cortex lag II nevroner som er reelin immunnoreaktive, de samme nevronene som er implisert i utbruddet av patologi knyttet til nevrofibrillære floker, er hypotesen vår at å redusere redusere mengden reelin i nevroner i entorhinal cortex lag II, vil nivåer av GSK3β og hyperfosforylert tau øke. Stereotaxic injesering av et nytt virus konstrukt som inneholder mikro-RNA med hensikt å forstyrre uttrykket av reelin, ble utført i tre transgeniske dyremodeller av Alzheimers sykdom: APP/PS1 musemodellen, 3xTG musemodellen og McGill-R-Thy1-APP rottemodellen. Reduksjon av reelin nevroner i entorhinal cortex lag II var vellykket i alle tre dyremodellene, likevel var det ingen konsekvent forandring i målte verdier av hyperfosforylert tau og GSK3β i entorhinal cortex lag II.
dc.description.abstractAlzheimer’s disease (AD) is a progressive, and ultimately fatal neurodegenerative disorder, characterized by the neuropathological hallmarks amyloid-β plaques and neurofibrillary tangles. It is estimated that the pathological alterations in neurons associated with the disease starts 10-20 years prior to the onset of clinical symptoms. For this reason, understanding the molecular mechanisms that initiate the disease is crucial. Entorhinal cortex (EC) is affected particularly early in the course of AD, and neurofibrillary tangle pathology first occurs in neurons in EC LII. The neurons in EC layer II, particularly those that express the protein reelin, give rise to projections to the hippocampal formation, a region that is essential for memory functions. Disruption of normal reelin function has been shown to contribute to the neuropathology seen in AD, including hyperphosphorylation of tau protein via upregulation of the tau protein kinase glycogen synthase kinase-3β (GSK3β). Based on recent evidence that demonstrate that intracellular amyloid-β co-localize in the EC layer II reelin-immunoreactive neurons implicated in the onset of neurofibrillary tangle pathology, we hypothesized that lowering the levels of reelin in EC layer II neurons would increase levels of GSK3β and hyperphosphorylated tau. Stereotaxic injection of a novel viral construct containing micro-RNA targeted to interfere with translation of reelin, were performed in three different transgenic animal models for AD: the APP/PS1 mouse model, the 3xTG mouse model and the McGill-R-Thy1-APP rat model. Reelin was successfully lowered in EC layer II neurons in all three animal models. However, no consistent change was observed with respect to levels of hyperphosphorylated tau and GSK3β in EC LII.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleEffects on Tau Hyperphosphorylation as a Function of Lowering Levels of Reelin in Entorhinal Cortex Layer II Neurons
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record