Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMoen, Linn
dc.date.accessioned2015-03-03T14:54:22Z
dc.date.available2015-03-03T14:54:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/278311
dc.description.abstractMålet med undersøkelsen har vært å få frem tre tidligere fosterbarns erfaringer med skole og utdanning og hvilken betydning fosterhjemmet hatt for deres liv. Undersøkelsen er basert på følgende problemstilling: Hvilke erfaringer har tidligere fosterbarn med skole/utdanning, og på hvilken måte har flytting til fosterhjem hatt betydning for hvor de er i dag? Jeg ønsket å få frem de tidligere fosterbarnas stemme og deres erfaringer med skole og utdanning samt hvilken betydning fosterhjemmet har hatt for de. Teorier som er brukt for å belyse fosterbarnas erfaringer er Banduras sosial-kognitive læringsperspektiv og mestringsforventninger. I tillegg er Maslows behovshierarki sentralt for å sette fokus på fosterbarnas behov. Andre teorier som er brukt er risiko-og beskyttelsesfaktorer, varianter av atferdsproblemer og teorier som er rettet mot skole og utdanning. Metoden som er brukt er et halvstrukturert intervju, og hvor de tre fosterbarna ble intervjuet. Ut fra informasjonen jeg fikk under intervjuene utarbeidet jeg 4 hovedkategorier med 12 underkategorier som er basert på fosterbarnas egne uttalelser. Kategoriene er som følger: konsekvenser ved flytting, viktigheten av de gode relasjonene, skole og utdanning og resiliens. Det som går igjen i undersøkelsen er at de alle tre har hatt en vanskelig oppvekst med tidvis mye motgang. De har varierte erfaringer med skolen, og alle tre anså det å få en utdanning som viktig. De forteller alle tre at fosterhjemmet på mange måter har reddet livet deres, og flere av de tror at de ikke ville vært der de er i dag om det ikke var for fosterhjemmet og omgivelsene rundt. Det at de ble plassert i fosterhjem har derfor vært en viktig, om ikke avgjørende faktor for at de tre fosterbarna har gått på skole og i dag er selvstendige voksne som er ute i jobb. Avslutningsvis gjør jeg rede for oppgavens begrensinger og hva som eventuelt kunne vært forslag til videre forskning. Det kunne vært interessant å få hørt fosterforeldrene, de biologiske foreldrene og eventuelt ansatte i barnevernet og ansatte i skolen sine tanker om hvordan skole og utdanning bør legges til rette for at fosterbarn skal mestre skole og utdanning samt om de ser hvilke behov de faktisk har for å kunne stå på egne ben og være selvstendige voksne. Hva er viktig for disse barna, og hvordan kan man på best mulig måte gi de de redskapene de trenger for å kunne klare seg selv.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleFosterhjem og skole - grunnsteiner i fosterbarnas liv - En kvalitativ studie av fosterbarnas erfaringer med skole/utdanning og hvilken betydning fosterhjemmet har hatt for deres livnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.description.localcodeForfatteren ønsker ikke å publisere masteroppgaven.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel