Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansen, Fred
dc.contributor.authorMarkegård, Øystein. Dramdal Borge, Herman
dc.date.accessioned2021-09-24T19:23:12Z
dc.date.available2021-09-24T19:23:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77257390:81861925
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782280
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne oppgaven går ut på å dimensjonere et driftsbygg som ligger i Fåberg, i Lillehammer kommune. Bygget vi skal konstruere er et tilbygg til en eksisterende låve. Driftsbygget skal ha plass til omtrent 130 småfe, ha en vandrende foringsmaskin og en gjødselkjeller. Dette er utgangspunktet for oppgaven vår. Vi ville undersøk hvilke materialer som egner seg best med tanke på miljøet og hvordan tekniske løsninger kan være med på å minske mengden materialer man trenger for å konstruere bygget. Med tanke på miljøet er det blitt undersøk globalt oppvarmingspotensial i programvaren Simapro, som er et beregningsprogram for LCA-analyser av produktenheter og systemer. I programvaren ble det beregnet klimautslipp for de bærende konstruksjonene vi har analysert. Programmet «Fokuskonstruksjon», ble brukt til å modellere byggesystemene vi har undersøkt. Her ble det utarbeidet 3D-modeller, hvor laster og påkjenninger ble lagt til. Analyseverktøy og lastkombinasjoner i henhold til standarder dannet grunnlaget for lastvirkningene på det bærende systemet. En del av oppgaven var å finne ut tekniske løsninger, som kan være med på å redusere mengden materiale som blir benyttet. Dette er fordelaktig med tanke på ressurser, men også i forhold til miljø. Her ble det konstruert 3 ulike varianter. Disse ble sammenliknet med hverandre i forhold til materialbruk av de forskjellige løsningene. En annen utfordring som tas hensyn til i denne rapporten, er gjødselkjelleren, hvor det lages en last, men også er sterkt nedbrytende effekt på materialet. Ut fra dem tekniske egenskapene til stål og limtre, er konklusjonen at limtre vil være det beste alternative for driftsbygget, selv om stål har en bedre bæreevne enn limtre. Vi ser ingen problem med å løse denne konstruksjonen med limtre. Andre faktorer som spiller til limtreets favør er miljøaspektet, der det var en signifikant forskjell. Alt av tidligere erfaringer og tidsskrifter tyder på at limtre og tre, skaper et bedre inneklima for dyrene. Tre er et organisk materiale og har evnen til å tilpasse seg omgivelsene bedre enn stål.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLivssyklusanalyse (LCA) og dimensjonering av driftsbygg
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record