Show simple item record

dc.contributor.advisorGiskeødegård, Marte Fanneløb
dc.contributor.authorDemshevska, Yuliia
dc.contributor.authorHammerø, Elisabeth
dc.date.accessioned2021-09-24T19:18:25Z
dc.date.available2021-09-24T19:18:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:72403850:72405331
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782206
dc.description.abstractDette studiet ser nærmere på mannskapets holdninger til sjekklister, og hvordan disse brukes ombord på fartøy i den maritime bransjen i dag. I sammenheng med dette ønsker vi å se på om det er potensiale for digitalisering av sjekklister, og hvordan dette vil påvirke den operasjonelle prosessen ombord. Med dette er følgende problemstilling valgt: Bruk av sjekklister i dag, samt potensiale ved implementering av digitale sjekklister Dette studiet bruker sjekklistens historie innenfor ulike bransjer, digitalisering og endring av organisasjoner som teoretisk grunnlag. Dette vil videre hjelpe til å svare på utformede forskningsspørsmål om hvordan sjekklister brukes i dag og videre se på potensiale for digitalisering av sjekklister. I forkant av innsamlingsprosessen fikk vi mulighet til å jobbe i DNV GL´s innovasjons avdeling sommeren 2020. Det å være en del av et tverrfaglig team gjorde at vi fikk økt innsikt og forståelse for dagens problemstillinger innenfor skipsfarten, sett med et sikkerhetsperspektiv. Innsamlet data under dette studiet belyste forskjeller mellom holdninger til sjekklister i dag, og en tydelig uenighet vedrørende sjekklistens formål. Videre viser innsamlet data en misforståelse av begrepet “digitalisering”, og at dagens utviklere av digitale sjekklister enten kan kategoriseres som digitiserte eller digitaliserte sjekklister. Vi tror ser på det som interessant å digitalisere sjekklister i den maritime sektoren, derimot er vi noe skeptisk til dagens rederier som velger å digitisere. Vi stiller spørsmålstegn til om slike løsninger faktisk kan være med på å endre holdninger til gjennomførelse av sjekklister, eller om denne digitiseringen kun gjør gjennomførelsen av sjekklistene mer lettvint.
dc.description.abstractWith this Bachelor thesis, we aim to examine the crews' attitude towards checklists, study how checklists are used today, and analyze if there is a potential in implementing digital checklists onboard vessels. The problem to be addressed is the following: Use of checklists, and potential of the introduction of digital checklists onboard vessels. The study focuses on history of checklists in maritime and other industries, digitalization and organizational change as a theoretical framework. This will illuminate the chosen research questions with a focus on how digital checklists are used today, and the potential of implementing digital checklists. Prior to the data collection process, we got the opportunity to work at DNVGL's innovation team in summer 2020. Being a part of an interdisciplinary team, we developed an immense understanding of today's challenges within the maritime industry's safety risk perspective. Data collected shows different attitude towards checklists in the maritime industry, and a disagreement regarding weather checklists are used as a working tool or a as a part of the reporting process. Further the data show that the term of digitalization is misunderstood, and that the difference between platforms providing digital checklists today can be distinguished with, digitized and digitalized checklists. We believe that digitalization of the checklists in the maritime industry is a compelling topic, nevertheless we are skeptical for digitizing of checklists onboard vessels and are wondering if it really affects the attitude towards checklists, or of it just makes checklists more convenient to complete.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleBruk av sjekklister i dag, samt potensiale ved implementering av digitale sjekklister.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record