Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVagale, Anete
dc.contributor.advisorOsen, Ottar
dc.contributor.advisorBye, Robin T.
dc.contributor.authorSkarbø, Emilie Skalstad
dc.contributor.authorSperre, Linda Helen
dc.contributor.authorFurmyr, Maria Osa
dc.contributor.authorMellum, Nicklas Høines
dc.date.accessioned2021-09-24T18:58:05Z
dc.date.available2021-09-24T18:58:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82412805:82415411
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782121
dc.description.abstractFormålet med prosjektet er å utvikle et system for å enklere kunne teste montering av Mcon motorkontroll hos Automation Longva. Hovedmålet er å utvikle et semi-automatisk testsystem for motorene, og simulere realistiske motor-tilbakemeldinger til kontrollsystemet. For å kunne løse disse delene, må den fysiske oppkoblingen byttes ut med digital programvare. Programvaren skal støtte opp inspeksjoner ved å kunne håndtere logikk, modellering, simulering, testing, utskrift av testresultat og et brukergrensesnitt. Resultatene viser at systemet er vellykket. Alle delene kommuniserer med hverandre, og vil redusere tidsbruk ved testing og verifisering. Automatiseringen av det eksisterende testsystemet har i tillegg gjort testingen mer nøyaktig. Løsningen er utvidbar for videre implementering av funksjonalitet og forbedringer.
dc.description.abstractThe project concerns the development of a system for easy assembly of Mcon Thruster Control at Automation Longva facility. The main goal is to create a semi-automatic test system for the thrusters and create realistic thruster feedback to the control system. To be able to achieve this, the physical test equipment will need to be replaced by software. The software should consist of logic, modeling, simulation, testing, printing of test results, and a GUI to aid the inspection missions. The results prove that the system is successful in its tasks. All the parts are communicating with each other, minimizing time used on testing and verification. The testing has also become more accurate by automating the existing test system. The solution is made expandable for further task addition and improvements.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleMcon Thruster Simulator
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel