Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMæhlum, Brit Kirsten
dc.contributor.authorBerget, Solveig
dc.date.accessioned2021-09-24T18:37:32Z
dc.date.available2021-09-24T18:37:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77883591:38240276
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782046
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractGjennom økt globalisering og mobilitet flytter mennesker på seg mye mer enn før, og tanken om et enhetlig og homogent språk vanskeliggjøres. Når antallet andrespråksbrukere stiger vil også språkbrukere i samfunnet som bærer preg av aksent blir flere. Kan sammenhengen mellom den utbredte toleransen for norsk talemålsvariasjon ses i sammenheng med norsk preget av "utenlandsk" aksent? Kan våre holdninger påvirke språklig integrering av innvandrere? Dette er noen av de aspektene oppgaven tar sikte på å belyse.
dc.description.abstractAs a result of increased globalization and mobility people move around much more than before, and the idea of a unified and homogenous language is made more and more difficult. When the amount of second-language speakers rise, does it also mean that people who talk with a form of accent also becomes more. Can the widespread tolerance for Norwegian dialects be seen in coherence with Norwegian talked with an foreign accent? Can our attitude influence the linguistic integration of immigrants? These are just some of the aspects I intend to shed light on.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title"Hvor kommer du egentlig fra?" - Språklig integrering av voksne innvandrere
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel