Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBrumo, John.
dc.contributor.authorFarstad, Live Birgitte.
dc.date.accessioned2021-09-24T18:34:58Z
dc.date.available2021-09-24T18:34:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77752186:20850941
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781951
dc.description.abstractI denne masteroppgaven handler om fremstillinger av klima- og miljøproblematikk i nyere norsk ungdomslitteratur. Den tar utgangspunkt i et utvalg på tre ungdomsromaner skrevet i løpet av de siste sju årene, Bouvetøya 2052 (2015), Flaggermusmusikk (2019) og @ally_trip (2020). Disse undersøkes i lys av økokritisk teori, med utgangspunkt i Lawrence Buells fire kriterier for en miljøorientert tekst, samt Naturen i kulturen-matrisen som er utviklet av forskergruppen Nature in Children’s Literature and Culture ved Høgskulen på Vestlandet. Oppgaven består av et teorikapittel om økokritikk, en kort innføring i ungdomslitteratur og relevante sjangre, samt en analyse av romanene og en diskusjonsdel, hvor funnene samles og drøftes. Ved hjelp av de analytiske verktøyene og økokritisk teori belyses forskjeller og likheter i skildringene av klima- og miljøproblematikk, og oppgaven ser blant annet på hvordan romanene skildrer natur, klima, dyreliv og menneskets plass i økosystemet.  
dc.description.abstractThis thesis is about representations of environmental challenges in Norwegian fiction written for young adults. This is investigated through an analysis of three novels, Bouvetøya 2052 (2015), Flaggermusmusikk (2019) and @ally_trip (2020), using ecocritical theories to explore themes such as nature, animals and human interaction with the environment.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleÅ kjempe for det man har kjært: Skildringer av klima- og miljøproblematikk i nyere norsk ungdomslitteratur.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel