Show simple item record

dc.contributor.advisorBrumo, John
dc.contributor.authorBytingsvik, Thea Gjestad
dc.date.accessioned2021-09-24T18:34:34Z
dc.date.available2021-09-24T18:34:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77752186:14967203
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781944
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse av hvordan novellearbeid kan bidra til å styrke elevers kompetanse i demokrati og medborgerskap i norskfaget. Oppgavens overordnede problemstilling er følgende: hvordan erfarer en norsklærer og en Vg1-klasse at arbeid med uhørte begivenheter i noveller gir styrket kompetanse i demokrati og medborgerskap? I LK20 står det at arbeid med skjønnlitteratur fungerer som en god inngang til demokrati og medborgerskap. Imidlertid står det ingenting i LK20 om hvilken skjønnlitteratur elevene skal lese for å utvikle kompetanse om demokrati og medborgerskap. Det spesifiseres heller ikke hvordan arbeid med skjønnlitteratur helt konkret kan operasjonaliseres i norskundervisningen for å belyse temaet. Formålet med dette prosjektet er derfor å undersøke hvordan et arbeid med uhørte begivenheter i noveller kan gi kompetanse i demokrati og medborgerskap. Novellene som blir brukt i denne kasusstudien er «Livets røst» av Knut Hamsun, «Det er en tunnel i din fremtid» av Alice Glaser, «En mann i kostyme» av Tomas Espedal, Alexander Kiellands novelle «En middag», «Hjemme fra krigen» av Kjell Askildsen og «Buddhisten» skrevet av Dorthe Nors. Felles for disse novellene er at de begrenser seg til én situasjon og fremstilling av en uhørt begivenhet. Kasusstudien ble gjennomført i en Vg1-klasse hvor det ble samlet inn data i form av kvalitative dybdeintervju med lærer og elever, observasjon og spørreundersøkelser. Gjennom datamaterialet kommer det frem at elevene får styrket kompetanse i demokrati og medborgerskap når utforskingen av den uhørte begivenheten inkluderer læring om, for og gjennom demokrati. Det fremkommer også at elevene får videreutviklet kompetanse i demokrati og medborgerskap når den uhørte begivenheten utvikler elevenes empati og imaginasjonsevne. Et siste funn er at kompetansen i demokrati og medborgerskap blir styrket når den uhørte begivenheten får verdi hos elevene.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDemokrati og medborgerskap- men hvordan?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record