Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRobbins-Sponaas, Rhonna
dc.contributor.authorMagerøy, Ina Løken
dc.date.accessioned2021-09-24T18:32:55Z
dc.date.available2021-09-24T18:32:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55998679:9995670
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781884
dc.description.abstractSammendrag Selvmord er et velkjent fenomen verden over, og er den tredje ledende dødsårsaken blant ungdom i aldersgruppen 15-19 år. Samtidig er ikke selvmord et fremtredende tema i dagens klasserom, som muligens kunne vært en unik arena for forebygging. Denne oppgaven undersøker hvordan man gjennom ulike sjangre av litteratur kan bringe et kontroversielt og stigmatisert tema på banen. Litteratur gir studenter muligheten til å utforske ulike perspektiv og utvikle en bedre forståelse for sine omgivelser. Denne oppgaven analyserer selvmord gjennom novellen Thirteen Reasons Why av Jay Asher og Cracked, Not Broken: Surviving and Thriving After a Suicide Attempt av Kevin Hines. Novellen er skrevet innenfor sjangeren ungdomslitteratur som vanligvis kan bidra til å fremme håp. Thirteen Reasons Why tar for seg temaet selvmord gjennom et realistisk ungdomsperspektiv, som ender med at Hannah Baker tar sitt eget liv. Biografien av Hines gir leserne innblikk i de ambivalente opplevelsene personer som strever med tanker rundt selvmord kan oppleve og utfordringene som bipolar lidelse kan medføre. Viktige aspekt i forhold til sensitive temaer i klasserommet blir utforsket, slik som fremstillingen av selvmord, etablering av et trygt læringsmiljø, og hvordan man kan bringe kunnskap om vanskelige temaer inn i skolen. Denne oppgaven gir innblikk i kunnskap utdanningsinstitusjoner, skoler og lærere må tilegne seg for å kunne ivareta hver enkelt elev på best mulig måte. Oppgaven ser spesifikt på hvordan bøkene fremstiller selvmord ulikt og hvordan de kan komplementere hverandre i undervisning om psykisk helse i et ungdomsklasserom.
dc.description.abstractAbstract Suicide is a well-known phenomenon worldwide and the third leading cause of death among 15-19 year olds (“Suicide”). However, the topic of suicide is not typically apparent in today’s classrooms, which possibly could be a unique arena for suicide prevention efforts. This thesis explores the controversy of bringing a stigmatized topic such as suicide into the classroom through literature within different genres. Written works provide students with multiple perspectives on an issue and help adolescents understand that they may need several perspectives on a text in order to develop a deeper understanding of the world. The portrayal of suicide is analyzed through the young adult novel Thirteen Reasons Why by Jay Asher, and the autobiography Cracked, Not Broken: Surviving and Thriving After a Suicide Attempt by Kevin Hines. The young adult novel presents readers with the controversy of suicide within a genre that generally provide adolescents with hope. The novel presents issues regarding suicide through a realistic teen perspective, which ends with the suicide of Hannah Baker. The autobiography by Hines gives readers insight into the ambivalence experienced by those who battle with thoughts of suicide and into the struggles of having bipolar disorder. Important aspects concerning sensitive issues in the classroom is explored, such as the portrayal of suicide, establishing a safe environment, and how to bring knowledge of challenging topics into school. This thesis gives insight into the abilities that education, schools and teachers will have to possess to safeguard every student in the best possible manner. The thesis looks explicitly at how the books portray suicide differently and how they may complement each other in order to teach about mental health issues in the 9-13 grade classroom.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleBreaking the Rules: Suicide Literature and the Classroom
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel