Show simple item record

dc.contributor.advisorWarberg, Silje Haugen
dc.contributor.authorBråten, Nikoline Worum
dc.date.accessioned2021-09-24T18:32:50Z
dc.date.available2021-09-24T18:32:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:54845176:20663598
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781882
dc.description.abstractI denne mastergradsavhandlingen undersøker jeg Ingvar Ambjørnsens kombinerende bruk av humor og samfunnskritikk gjennom outsiderfiguren i romanene 23-Salen (1981), Hvite Niggere (1986), Elling-serien (1993-2019), og Natten drømmer om dagen (2012). Oppgaven har sin teoretiske forankring i litteraturviter Mikhail Bakhtins (1895-1975) teorier om den litterære karnevalismen og narren som litterær figur. Innledningsvis tar jeg for meg karnevalismens manifestasjon i romanenes hovedprosjekter ved hjelp av litteraturviter Algirdas Julien Greimas` (1917–1992) aktantmodell. Her kommer jeg også inn på hvordan romanene kan fungere som parodier på andre sjangre, noe Bakhtin var opptatt av. I hoveddelen tar jeg for meg de fire romanene i kronologisk rekkefølge, hvor jeg analyserer utdrag fra romanene opp mot Bakhtins narr- og karnevalismebegrep. Her undersøker jeg hvordan narren manifesterer seg i karakterene, og hvordan karnevalismen gjør seg gjeldende både gjennom karakterenes handlinger og på det språklige nivået. Særlig er det den karnevalistiske hierarkiske omkalfatringen som får oppmerksomhet, da den står sentralt både i den litterære karnevalismen og i Ambjørnsens forfatterskap. Jeg ser også på bruken av hyperbole, litotes og diskursbrudd, da dette er virkemidler som ligger narren nært. Jeg konkluderer med at det er outsiderkarakterens «slektskap» med narren som gjør Ambjørnsens kombinerende bruk av humor og samfunnskritikk mulig.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.title«Utsikt til en hverdag i velferdsstaten Norge» -Humor og samfunnskritikk i fire romaner av Ingvar Ambjørnsen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record