Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHendseth, Sverre
dc.contributor.authorVaadal, Håvard Mo
dc.date.accessioned2021-09-23T18:53:08Z
dc.date.available2021-09-23T18:53:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:76427839:43312533
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781059
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFor å tilby nye og innovative løsninger i logistikk- og E-commercebransjen har den unge bedriften Omnimod AS laget en motorisert transportflate som er i stand til å bevege, samle og hente ut pakker plassert på flaten. For å utvide funksjonaliteten til deres system, var det ønskelig å legge til et skannesystem som registrerer pakker før de håndteres av transportflaten. Denne masteroppgaven beskriver en generell løsning for å skanne alle overflater til rektangulære pakker på transportflaten. Strekkodeskannere fra Zebra Technologies og Datalogic blir brukt til å skanne toppen, sidene og bunnen av pakker. En ramme av aluminium ble laget for å montere skannere over og til siden for flaten, mens en holder i plast ble 3D-printet for å muliggjøre skanning av bunnen. I tillegg har det blitt utviklet programvare skrevet i Python for å kommunisere med de ovennevnte og mulige fremtidige skannere. Programvaren er blitt integrert i og testet med det eksisterende styresystemet til Omnimod. Foruten spesifikke avhengigheter til skannerne, er alle programvarepakker en del av Pythons standardbibliotek.
dc.description.abstractTo provide new and innovative solutions to the logistics and E-commerce industry, the start-up Omnimod AS has created a motorized transport surface capable of moving, stacking, and retrieving packages located on top of the surface. To extend the functionality of their system, adding a scanning system that will register packages before they are handled by the transport surface was desired. This thesis proposes a generic solution to scanning all surfaces of rectangular packages on the transport surface. Barcode scanners from Zebra Technologies and Datalogic are used to scan the top, side, and bottom face of packages. An aluminium frame is used to mount scanners above and to the side of the surface, while a plastic mount is 3D-printed to realize scanning the bottom face. Furthermore, software to interface these and possibly other future scanners has been developed in Python, and successfully integrated with the existing control software of Omnimod. Other than scanner specific dependencies, all packages in use are part of the Python standard library.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDesign and Construction of a Package Scanning System
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel