Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorElisa Magnanelli
dc.contributor.advisorFredrik Dessen
dc.contributor.advisorMichael Becidan
dc.contributor.authorJørn Bøni Hofstad
dc.date.accessioned2021-09-23T18:20:22Z
dc.date.available2021-09-23T18:20:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56990118:20997792
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781002
dc.description.abstractForbrenning av restavfall2 er en ganske kompleks prosess, som er preget av å ha både lange og korte tidskonstanter, flere refferanser som skal følges samtidig, i tillegg til ikke-minimum fase-responser og store forstyrrelser på grunn av avfallets varierende sammensettning. I løpet av de siste årene har det kommet strengere reguleringer for utslipp av skadelige stoffer ved avfallsforbrenning. På grunn av dette har SINTEF Energi gjort videre forskning på modellering og regulering av denne prosessen. Dette prosjektet forsøker å utnytte den ekstra energien av å ha en sensor som estimerer varme-verdien til avfallet som forbrennes, sammen med den ekstra informasjonen som kommer av å regulere et anlegg med en mer kompleks modell.
dc.description.abstractThe process of burning MSW1 is a rather complex one, with multiple objectives, nonminimum phase responses long time-constants in combination with very short ones, large disturbances because of varying waste quality. During the last years, stricter regulations have been put in with the regards to the release of hazardous materials. As a result, SINTEF Energy Research has done further research on the subject of modelling and controlling combustion processes. This project attempts to use the additional information that is gained from having a sensor estimating the heating value of the waste, as well as some of the additional information gained from using a more complex model when controlling the plant.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleWaste incineration: Optimal control of process dominated by delay and uncertainty
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel