Show simple item record

dc.contributor.advisorStoica, George Adran
dc.contributor.authorRunde, Sunniva Mathea
dc.contributor.authorSolberg, Kaja Løvsjø
dc.date.accessioned2021-09-23T16:02:24Z
dc.date.available2021-09-23T16:02:24Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80744115:26020542
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780834
dc.description.abstractMed populasjonsvekst og klimaendringer er vann- og kloakksystemer viktigere enn noen sinne. Økt nedbør fører til mer vann i avløpsrørene og er med p å å øke flomfaren i byene. Derfor kontrollerer og overv ̊aker forskere hydrologiske data for ̊a forutsi avløpsmengden i kloakken for å tilrettelegge for de økte vannmassene. Å presentere data grafisk kalles datavisualisering. Målet med datavisualisering er å overbringe informasjon på en effektiv og tydelig måte, slik at informasjonen er lett å tyde og forstå. Målet med denne oppgaven var å gi brukere tilgang til datamålinger fra Risvollan målingsstasjon (RMS), en hydrologisk målingsstasjon i Trondheim. Ved hjelp av en design and creation metodologi og data samlet inn gjennom intervjuer, observasjoner og spørreskjemaer undersøker denne oppgaven visualisering av hydrologiske data. Prosessen besto også av å designe, utvikle og teste en potensiell løsning, Nykken: et web-basert visualiseringsverktøy som gjør den hydrologiske dataen fra RMS tilgjengelig for sine brukere, både gjennom nedlasting og visualisering. Resultatene viser at Nykken er et godt verktøy for å få tilgang til data fra RMS. De viser ogs å at brukerne har forventninger til hvordan hydrologisk data skal visualiseres. GitHub-repoet for dette prosjekt finnes her: https://github.com/Kajalso/Nykken. Nykken finnes på: https://nykken.netlify.app/.
dc.description.abstractWith population growth and climate changes, urban drainage and water supply systems are more important than ever. More frequent and heavier rainfalls cause higher water levels in the drainage systems and increase the risk of flooding in cities. Researchers therefore measure and monitor hydrological data to predict the runoff in the sewers, to help facilitate the increased water levels. Data visualization is presenting data graphically. The goal of data visualization is to convey information effectively and clearly to help people interpret and understand it. The aim of this thesis was to provide users access to the data recorded at Risvollan measurement station (RMS), a hydrological measurement station in Trondheim. Using a design and creation methodology, with data collected through interviews, observations, and questionnaires, this thesis explores the visualization of hydrological data. The process also included designing, developing, and testing a potential solution, Nykken: A web-based visualization tool that makes hydrological data from the RMS accessible to its users, both through data download and visualization. The results show that Nykken is a good tool to get access to the data from the RMS. It also shows that the users have certain expectations as to how hydrological data should be visualized. The GitHub repository for this project can be found at https://github.com/Kajalso/Nykken. Nykken is currently deployed at https://nykken.netlify.app/.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleNykken: Visualizing Hydrological Data
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record